Universiteit Leiden

nl en

Organisatie, Onderzoek

Wat houdt het stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid nu eigenlijk in?

8 juli 2022

Sociale veerkracht en veiligheid zijn nog nooit zo belangrijk geweest. De afgelopen 2 jaar heeft de COVID-19-pandemie een aanzienlijke verstoring veroorzaakt in ons leven, met als gevolg voor sommigen meer stress, eenzaamheid en een verminderde kwaliteit van leven. Tegelijkertijd zagen we ook een sterke toename van suïcidaliteit en geweld. Zo is het percentage kindermishandeling en partnergeweld toegenomen.

"Met veerkracht bedoelen we het dynamische proces van positieve adaptatie na ingrijpende ervaringen."

Het stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid (SVV-programma) heeft tot doel de sociale veerkracht en veiligheid te verbeteren. Belangrijke expertise uit verschillende sociale onderzoeksdisciplines worden samengebracht met maatschappelijke partners. Zo werken de onderzoekers van het programma samen met onderzoekers uit de Global Governance and Affairs, Rechten, Archeologie Geestes- en Sociale wetenschappen en zij richten zich op de onderwerpen: risico's en veerkracht bij adolescenten, onzekerheid, en geweld in de samenleving.

De onderzoekslijn van Anna-Laura van Harmelen richt zich op het bestuderen van risico en veerkracht bij jongeren: "Met veerkracht bedoelen we het dynamische proces van positieve adaptatie na ingrijpende ervaringen. We weten dat veerkracht wordt beïnvloed door veel verschillende factoren, zoals de sociale cohesie in een land, door het gezin waar een kind opgroeit, door de persoonlijkheid en hoe het brein reageert op stress. Al deze factoren spelen een kleine rol en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In ons programma onderzoeken we hoe en waarom deze factoren veerkracht versterken bij jongeren, om zo beter te begrijpen hoe we jongeren kunnen helpen meer veerkrachtig te worden."

Het onderzoek van Anne-Laura van Harmelen richt zich op het beter begrijpen van de complexe sociale, psychologische en neurobiologische mechanismen van risico en veerkracht in de adolescentie. Zij is betrokken bij het onderzoeksprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid, waarin interdisciplinair wordt gewerkt aan een veiligere leefomgeving voor iedereen.

Onlangs sprak Anne-Laura haar oratie 'Veerkracht bestaat niet' uit.

Lees meer over Anne-Laura van Harmelen ››

Voor al de onderzoeksprogramma’s in het SVV-programma ontwikkelen de wetenschappers niet alleen nieuw onderzoek, maar zij organiseren ook seminars met internationale en nationale experts, ze geven lezingen voor een breed publiek, en zij schrijven blogs, om zo de inzichten vanuit verschillende expertisegebieden samen te brengen.

Violence studies, een nieuwe interdisciplinaire minor

Daarnaast hebben ze een nieuwe interdisciplinaire minor ontwikkelt: Violence Studies waarbij studenten de concepten Violence en Resilience bestuderen aan de hand van inzichten uit de criminologie, archeologie, filosofie en sociale wetenschappen.

Ten slotte vindt het team van het SVV-programma het erg belangrijk om een brug te slaan tussen de wetenschap en de maatschappij. Dit doet het team door het oprichten van panels van jongeren die worden betrokken bij het opzetten van nieuw onderzoek, zodat zij écht een stem krijgen in het onderzoek. Ook ontwikkelt het team podcasts over het onderzoek om zo de onderzoeksbevindingen te vertalen naar de maatschappij.

Sluit je aan!

Het Sociale Veerkracht en Veiligheid-programma staat altijd open voor wetenschappers van alle carrièrelagen en achtergronden, dus als je geïnteresseerd bent om je aan te sluiten bij dit programma?

Mail met het Veerkracht en Veiligheid-team
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.