Universiteit Leiden

nl en

Organisatie, Financiën

Minister OCW keurt sectorplannen goed: eerste middelen in 2022 beschikbaar

10 oktober 2022

Maandag 3 oktober heeft minister Dijkgraaf van OCW het eerste deel van de universitaire sectorplannen goedgekeurd. Dat deed hij op basis van het positieve advies van de Nationale Commissie Sectorplannen over de bestedingsplannen die voor de zomer vanuit de verschillende wetenschapsgebieden zijn ingediend. De minister stelt in totaal €60 miljoen beschikbaar voor 2022; in het voorjaar van 2023 volgen dan de resterende middelen – samen goed voor €200 miljoen aan structurele middelen.

Voor het SSH-domein is, zoals bekend, een sectorplan voor de Sociale wetenschappen en een voor de Geesteswetenschappen, met daarnaast een SSH-sectorplan voor alle SSH-domeinen (SW, GW, rechten en economie, FGGA). Het sectorplan geesteswetenschappen biedt middelen voor versterking van onderzoek en onderwijs in de Talen en Culturen, en investeert extra in twee thema’s: Humane AI en Cultureel Erfgoed.

Wat betekent dit voor FGW?

Het Faculteitsbestuur kiest ervoor om de middelen uit het sectorplan zo in te zetten dat die kunnen bijdragen aan werkdrukverlichting binnen het onderwijs. De goedkeuring van de minister betekent dat de middelen voor 2022 definitief zijn toegekend. Daardoor kunnen de eerste UD’s uit deze middelen worden aangesteld. Daarnaast worden nog in 2022 een aantal postdocs aangesteld. De procedures daarvoor zijn vrijwel afgerond en de eerste postdocs zullen nog voor het eind van het jaar starten. Er is hierbij, naast de thema’s uit het sectorplan, extra aandacht besteed aan thema’s waarop de faculteit zich de komende periode wil versterken, namelijk methodologieën van de Geesteswetenschappen en Environmental Humanities.  De komende periode worden ook stappen gezet om de communities rond de thema’s uit het sectorplan te versterken, om zo samenwerking binnen en buiten de faculteit verder te vergroten.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren we jullie verder.

Lees het volledige persbericht van Universiteiten van Nederland

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.