Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Toekenning starters- en stimuleringsbeurzen [update]

7 februari 2023

Update: Heb je vragen over de toekenning van de middelen of over de uitvoering van de SSB-plannen? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen of benader de contactpersoon van jouw faculteit of eenheid. Wie dat is, lees je in de FAQ.

Begin november informeerden wij je over de extra investering in hoger onderwijs en onderzoek, de zogeheten starters- en stimuleringsbeurzen (SSB). De afgelopen periode hebben de faculteiten en het ICLON hun SSB-plannen uitgewerkt, met als uitgangspunten rust, ruimte en team science. Het College van Bestuur heeft deze plannen goedgekeurd en de beurzen aan de faculteiten en ICLON toegekend.  

Toekenningsbrief 

In december ontvangen de faculteitsbesturen en de directeur ICLON de toekenningsbrief SSB. Bij de toekenning van de middelen is de verdeling gebaseerd op studentaantallen. Met de brief kunnen faculteiten en het ICLON starten met de uitvoering van hun SSB-plannen en hun medewerkers hierover informeren. 

Vragen? 

Heb je vragen over de toekenning van de middelen of over de uitvoering van de SSB-plannen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of benader de contactpersoon van jouw faculteit of eenheid. Wie dat is, lees je in de FAQ.

Over de starters-en stimuleringsbeurzen 

De starters- en stimuleringsbeurzen werden in juli aangekondigd in het Bestuursakkoord Hoger Onderwijs en Wetenschap. Het doel van de SSB is om werkdruk, competitie- en aanvraagdruk te verlagen en ongebonden onderzoek te stimuleren. Ze passen goed binnen de ambities uit ons strategisch plan ‘Vernieuwen en verbinden’. Deze extra middelen zijn niet genoeg om alle docenten en onderzoekers -die voor deze beurzen in aanmerking komen- te bedienen. Dit geldt niet alleen voor onze universiteit, maar voor alle instellingen. Het College van Bestuur heeft besloten om de middelen over de faculteiten (incl. LUMC) te verdelen op basis van studentaantallen en de faculteiten zelf te laten bepalen hoe en aan wie zij ze verder toekennen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.