Universiteit Leiden

nl en

Nieuwsbericht Talen & Culturen

26 april 2023

De decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen in Nederland zijn verheugd met de positieve reactie van de minister van OCW op het sectorplan Geesteswetenschappen. Naast de extra aandacht voor de thema's Humane AI en Cultureel Erfgoed en Identiteit richt het sectorplan zich op het Talen & Culturen-domein.  
 
De positieve reactie van de minister betekent voor het Talen & Culturen-domein, in het bijzonder de bacheloropleidingen Duits en Frans en de bachelor- en masteropleidingen Nederlands, dat er geen sprake is van het opheffen van opleidingen en evenmin dat er slechts één landelijke bacheloropleiding komt. Het sectorplan beoogt juist een versterking van de talen en culturen en wil deze breder onder de aandacht brengen.
Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een gecoördineerd en landelijk afgestemd programma in deze talen, met lokale zwaartepunten, waarbij de mogelijkheid blijft bestaan om aan de deelnemende universiteiten deze talen te studeren maar het aanbod in nationaal verband wordt afgestemd en gekoppeld.
 
Er is ook geen sprake van een bezuinigingsoperatie. In het recente commissiedebat over Wetenschapsbeleid in de Tweede Kamer (d.d. dinsdag 18 april 2023) heeft minister Dijkgraaf dat nog eens benadrukt. De minister onderkent daarmee met ons het belang van talen en culturen voor de maatschappij en de brede expertise die we daar met elkaar in Nederland voor in huis hebben.  
 
Vanuit het sectorplan zetten de gezamenlijke faculteitsbesturen in de Geesteswetenschappen en Letteren in op versterking van en samenwerking binnen het Talen & Culturen-domein. Over hoe dat verder vorm gaat krijgen wordt momenteel gesproken tussen de faculteitsbesturen. Een bericht over de aanpak en het vervolgproces volgt in de eerste week van mei. In het vervolgproces wordt veel ruimte ingebouwd voor de inbreng vanuit de betrokken opleidingen.  
 
Mark Rutgers
Decaan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.