Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Update: informatie over implementatie sectorplan Geesteswetenschappen – Talen & Culturen

9 mei 2023

Op 11 april heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de middelen voor het sectorplan Geesteswetenschappen toegekend. Onderdeel van dat sectorplan is een plan van aanpak voor de Talen & Culturen. De kern van dit plan is meer landelijke samenwerking waardoor een belangrijke impuls wordt gegeven aan het universitaire Talen & Culturen-onderwijs in Nederland. Er wordt in drie actielijnen ingezet op vernieuwing en verduurzaming van onze hoogwaardige taal- en cultuurexpertise in het Duits, Frans en Nederlands. In het bijgaande bericht (vanuit het decanenoverleg Letteren en Geesteswetenschappen) wordt onder meer aandacht besteed aan de benodigde acties en de bestuurlijke structuur om verder vorm te geven aan actielijn 2 (versterking landelijke samenwerking opleidingen Nederlands en een gezamenlijk programma voor Duits en Frans).

Lees de uitgebreide update met informatie over de implementatie van dit plan van aanpak

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.