Universiteit Leiden

nl en

HR

Wat heb jij nodig voor je ontwikkeling als docent? Vul de vragenlijst in

6 juni 2023

Ben je docent en wil je je verder ontwikkelen in deze rol? Doe je graag mee aan activiteiten om jezelf te professionaliseren en sluiten deze aan bij je behoeften? En welke factoren stimuleren of belemmeren je juist hierbij? Via een digitale vragenlijst wil de Inspectie van het Onderwijs hier een landelijk beeld van krijgen.

Het onderzoek

De Inspectie van het Onderwijs wil met de vragenlijst in kaart brengen welke behoeften aan professionaliseringsactiviteiten en belemmerende of stimulerende factoren er spelen voor docenten. Daarom doet de inspectie hier een stelselonderzoek naar in alle onderwijssectoren, van primair tot en met hoger onderwijs. De resultaten worden onder de aandacht gebracht van de minister van onderwijs en de onderwijsinstellingen.

Jouw bijdrage helpt een goed beeld te schetsen van de huidige stand van zaken en biedt inzicht in waar verbetering noodzakelijk en mogelijk is.

Voor wie?

De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar aanstelling (een deel van de tijd) onderwijs verzorgt aan de universiteit. Ongeacht contractvorm (tijdelijk, vast, freelance) en ongeacht functieniveau (van junior docent tot en met hoogleraar). Ook maakt het niet uit hoeveel tijd er aan het geven van onderwijs wordt besteed.

Hoe vul je de vragenlijst in?

Log via onderstaande button in met de code: lkjfl023

Je kunt de vragenlijst invullen op je laptop, telefoon of tablet. Het invullen kost ongeveer 15 minuten en kan tot 17 juni 2023. Je gegevens en antwoorden zijn vertrouwelijk; de antwoorden kunnen niet aan individuele medewerkers worden gerelateerd.

Ga naar vragenlijst

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.