Universiteit Leiden

nl en

Organisatie, HR

Wijziging Richtlijn Inhuur Personeel Niet in Loondienst en APP Inhuur LEI

13 juli 2023

Voor de inzet van tijdelijk personeel zijn er diverse mogelijkheden. Van tijdelijke arbeidsovereenkomst tot detachering, van uitzendovereenkomst tot zzp-er. De Richtlijn Inhuur gaat in op de voorwaarden, criteria en procedures die gehanteerd moeten worden bij het inzetten van tijdelijk personeel. Deze en de daarbij behorende App Inhuur LEI (te vinden onder Serviceplein) zijn recent geactualiseerd. Er worden komende weken nog enkele aanpassingen in de App aangebracht. De geactualiseerde richtlijn inhuur is onder Personeelsbeleid en gedragscodes terug te vinden.  

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Voor alle werkzaamheden door de externe medewerker geldt een maximum uurtarief van € 140,-- exclusief BTW in plaats van € 130,-- exclusief BTW;
  • Bij overschrijding van dit uurtarief is voortaan een schriftelijke goedkeuring nodig van de Directeur Bedrijfsvoering van de Faculteit/Directeur van het Expertisecentrum in plaats van de Directeur Bedrijfsvoering van het Bestuursbureau;
  • Er is een verkorte overeenkomst van opdracht voorhanden voor een kleine opdracht: eenmalig én maximaal 8 uur én maximaal €1.000,-- exclusief BTW waarbij de opdrachtnemer geen toegang nodig heeft tot systemen en gebouwen;
  • Registratie in SAP is niet meer nodig als de externe medewerker voor minder dan 8 uur wordt ingehuurd en geen toegang tot de systemen/gebouwen nodig heeft. In alle andere gevallen is dat wel verplicht.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.