Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

KNIR Cursus: Excavating National Pasts

4 december 2023

Excavating National Pasts: Rome and the (Trans)national Archaeologies of Europe in the 19th and 20th centuries

Gedurende deze cursus duiken de studenten in de geschiedenis van de archeologie. Die ontwikkelde zich in Europa vanuit het antiquarisme tot een academische discipline met zijn eigen probleemstellingen en vragen en methoden. Archeologie en de studie van materiële cultuur speelden een belangrijke rol tijdens het proces van natievorming en de zoektocht naar nieuwe nationale identiteiten tijdens de 19e eeuw. Het Romeinse verleden dat wordt gedeeld door alle Italianen in binnen- en buitenland werd het belangrijkste ingrediënt van de een nieuw narratief dat sinds de eenwording van het land door zowel liberale regeringen als het fascistische regime van de jaren 1920 en 1930 op verschillende wijzen is gebruikt en misbruikt.

De focus van de cursus ligt op hoe lokale, nationale en transnationale archeologische instituten, projecten en netwerken in Rome omgingen met de politieke tijdgeest. Tegelijkertijd speelden deze ontwikkelingen een rol bij het vormen van een hiërarchie op basis van culturen die, nog altijd, van invloed zijn op de koloniale, racistische en fascistische wereldbeelden van de moderne tijd.

Meer informatie en aanmelden.

Datum: 18-30 March 

Voertaal: English  

Voor: (R)MA students and PhD’s  

Studiepunten: 5 ETCS 

Het KNIR

Ben jij geïnteresseerd in Italiaanse (kunst)geschiedenis, archeologie of architectuur? Dan ben je bij het KNIR aan het juiste adres! Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome is het oudste en grootste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland. Het KNIR biedt een unieke omgeving waarin studenten en onderzoekers van diverse achtergronden in de geesteswetenschappen kunnen werken in een bij uitstek interdisciplinaire en internationale context. De onderzoeksfaciliteiten van het instituut, met de uitgebreide bibliotheek die 24/7 ter beschikking staat van onze gasten, het nieuwe laboratorium voor materiële cultuur en digitale methoden, de nabijheid van musea, archieven en archeologische sites, en de talrijke contacten met Italiaanse en internationale wetenschappelijke instellingen in Rome en elders, geven het Instituut een belangrijke rol als verbinder tussen de Nederlandse, Italiaanse en internationale academische gemeenschap.

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan in via de website van het KNIR. Heb je nog vragen of twijfels? Neem vooral contact op met de ambassadeurs van het KNIR. Zij kunnen je alles vertellen en helpen je graag bij de aanmelding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.