Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Online inloopspreekuren nieuwe afstudeerrichting MA Digital Media & Society

15 januari 2024

In september 2025 gaat een nieuwe afstudeerrichting als onderdeel van de MA Media Studies van start: de MA Digital Media & Society. Deze master track beoogt professionals op te leiden die in staat zijn op een kritische en analytische manier na te denken over de maatschappelijke gevolgen van steeds verdergaande digitalisering, robotisering, automatisering en artificial intelligence. Tijdens de opleiding leren studenten te reflecteren op en interveniëren in de relatie tussen digitale media en maatschappelijke vraagstukken vanuit een geesteswetenschappelijk perspectief.

Deze nieuwe afstudeerrichting zal in Den Haag worden georganiseerd. De overige afstudeerrichtingen van deze opleidingen vinden in Leiden plaats, waardoor het hier formeel gaat om een nieuwe vestigingsplaats van de opleiding. Het uitvoeren van een macrodoelmatigheidstoets is in dit geval verplicht. Als onderdeel daarvan worden online inloopspreekuren georganiseerd, om de plannen voor deze master track toe te lichten aan collega’s in het land. Opleidingsdirecteuren van verwante opleidingen worden uitgenodigd voor de online inloopspreekuren op 15 januari en 25 januari 2024. Medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen die geïnteresseerd zijn om één van deze inloopspreekuren bij te wonen, zijn hiervoor ook van harte uitgenodigd.

Inloopspreekuur bijwonen

Om een inloopspreekuur bij te wonen, kun je gebruikmaken van de volgende links:

-voor 15 januari van 16.00 tot 17.00 uur: klik hier

-voor 25 januari van 12.00 tot 13.00 uur: klik hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.