Universiteit Leiden

nl en

HR

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden open vanaf 1 februari

1 februari 2024

Reis je minstens één keer in de week op één dag op en neer naar werk? Of sport je bij het Universitair Sportcentrum of SportCity? Dan kan je de kosten laten verrekenen met je brutoloon, eindejaarsuitkering of je vakantie-uitkering via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Je kunt op deze manier voor een deel zelf je arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Bekijk hier alle mogelijkheden.

Dien je aanvraag op tijd in

Je kunt je aanvraag voor het keuzemodel arbeidsvoorwaarden indienen vanaf 1 februari:

  • Je vakantie-uitkering kan je inzetten tot en met 30 april.
  • Je brutoloon kan je inzetten tot en met 30 november.
  • Let op: Je eindejaarsuitkering kan je inzetten tot en met 31 oktober. 

De kilometervergoeding woon-werkverkeer vormt een uitzondering. Je kunt in dit geval ook je vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering inzetten tot en met 30 november.

Vanaf dit jaar zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd.

  • In 2024 vindt de berekening van de eindejaarsuitkering eenmalig over 11 maanden plaats in plaats van over 12 maanden. Daardoor is voor de eindejaarsuitkering dit jaar alleen inzet over 11 maanden mogelijk.
  • De verrekening van het keuzemodel met de eindejaarsuitkering is voortaan bij de salarisbetaling van november.   
  • Bij het kopen of verkopen van verlofuren wordt voor de waarde van een verlofuur vanaf 2024 uitgegaan van de eerste dag van de maand waarop de aanvraag is ingediend.
    Voorbeeld: als je op 24 juni verlofuren koopt of verkoopt, dan geldt 1 juni als peildatum voor de waarde van deze verlofuren.
  • Medewerkers met een functiecontract kunnen via het keuzemodel wel verlof verkopen, maar niet meer deelnemen aan de meerjaren spaarvariant.

De meeste aanvragen van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden dien je digitaal in via Self Service. Hoe je een aanvraag indient, kun je stapsgewijs lezen in dit kennisitem. De aanvragen die via een ander formulier dan Self Service verlopen, hebben een langere afhandelingstijd. Het is in die gevallen nog belangrijker de aanvraag op tijd in te dienen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.