Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Tijdelijk geen sleuteluitgifte Herta Mohr

11 juni 2024

In afwachting van werkzaamheden aan het meldsysteem voor de BHV kan het Herta Mohr-gebouw helaas in de avonden vanaf 18:00 uur en in het weekend tijdelijk niet worden gebruikt. Dit houdt in dat medewerkers op weekdagen na 18:00 uur en in het weekend niet in dit gebouw aanwezig kunnen zijn. In overleg met de receptiemedewerker in Lipsius kan eventueel wel iets worden opgehaald uit het Herta Mohr-gebouw. Op dit moment is niet helder hoe lang de maatregel duurt.

Overlast alleen in avond en weekend

We zien graag dat de BHV-organisatie bij een calamiteit zo snel mogelijk kan reageren.
Als bijvoorbeeld het brandalarm afgaat, gaat automatisch een melding naar de meldkamer van de brandweer, naar Beveiliging,  en -normaliter- naar onze  BHV-organisatie. In Herta Mohr is het meldsysteem naar de BHV op dit moment niet werkend; BHV wordt daardoor met enige vertraging geactiveerd, namelijk door Beveiliging.

Tijdens werkdagen is de BHV-organisatie bij calamiteiten minder afhankelijk van dit meldsysteem, doordat meerdere BHV’ers aanwezig zijn die zelf direct actie kunnen ondernemen als bijvoorbeeld het brandalarm afgaat. In de avond en het weekend zijn minder BHV’ers aanwezig, die door de lagere bezettingsgraad minder snel kunnen reageren. Een vertraging in het meldsysteem levert mogelijk nog meer tijdverlies, wat wij niet verantwoord vinden.

Voor de volledigheid: het BHV-meldsysteem is niet van invloed op de alarmsystemen of op de communicatie van BHV’ers onderling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.