Universiteit Leiden

nl en

3 Veni's voor Leidse Geesteswetenschappers

Drie Leidse geesteswetenschappers hebben een Veni-subsidie van NWO in de wacht gesleept voor hun onderzoeksprojecten. De veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers kunnen daarmee de komende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder uitwerken. De Veni's zijn toegekend aan Lucien van Beek, Karwan Fatah-Black en Sigrid de Jong.

Drie Leidse geesteswetenschappers hebben een Veni-subsidie van NWO in de wacht gesleept voor hun onderzoeksprojecten. De veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers kunnen daarmee de komende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder uitwerken. De Veni's zijn toegekend aan Lucien van Beek, Karwan Fatah-Black en Sigrid de Jong.

Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om wetenschappelijk talent te bevorderen.

De wetenschappers doen onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen. Deze beurs biedt jonge, veelbelovende onderzoekers de kans een vliegende start te maken met hun wetenschappelijke carrière.

Veni maakt onderdeel uit van NWO's Vernieuwingsimpuls; Veni, Vidi en Vici, gericht op de verschillende carrièrefasen van wetenschappers.

Unraveling Homer's Language

Dr. Lucien van Beek
 

Dr. Lucien van Beek, Leiden University Centre for Linguistics | Taalkunde

Homerus, de oudste Griekse dichter, componeerde zijn epische verhalen in een kunstmatige taal. Deze taal is volgens taalkundigen ontstaan als mengsel van meerdere Griekse dialecten. Dit project analyseert de herkomst van schijnbare dialectvormen met een nieuw model van taalverandering, en wil zo aantonen dat Homerus slechts één dialect gebruikte.

Paths through slavery: urban slave agency and empowerment in Suriname, 1700-1863

Dr. Karwan Fatah-Black

Dr. Karwan Fatah-Black, Leiden University Institute for History | Geschiedenis

Ondanks onmenselijk zware omstandigheden wisten sommige slavenfamilies in Paramaribo op eigen kracht hun lot te verbeteren. Historici hebben vaak alleen oog voor plantageslavernij en grootschalig verzet. Dit project belicht hoe veelal vrouwelijke stadsslaven via persoonlijke relaties, handel en zelfs rechtszaken wegen naar vrijheid vonden voor zichzelf en hun familie.

Zie ook Leiden Slavery Studies Association.

Experience and Design: The Emergence of Architectural Experience in Paris and London, 1750-1815

Dr. Sigrid de Jong

Dr. Sigrid de Jong, Leiden University Institute for the Arts in Society | Kunstgeschiedenis

Hoe je een gebouw ervaart met je hele lichaam en al je zintuigen werd in de achttiende eeuw voor het eerst verwoord. Dit project onderzoekt welke sturende rol architectuurervaring gaat spelen in beschrijvingen, theorieën en de ontwerppraktijk, in de twee belangrijkste culturele centra van die periode: Parijs en Londen.

14 Leidse Veni's

In totaal hebben 14 Leidse wetenschappers dit jaar een Veni-subsidie ontvangen. De 14 subsidies in Leiden zijn gelijk verdeeld over vrouwelijke en mannelijke wetenschappers. De vakgebieden waarin de wetenschappers actief zijn, zijn divers en lopen uiteen van kunstgeschiedenis tot sterrenkunde. In totaal ontvangen dit jaar 161 wetenschappers een Veni.

In 2014 ontvingen drie Leidse Geesteswetenschappers een Veni.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.