Universiteit Leiden

nl en

Subsidie voor onderzoek geschiedenis Shivareligie Zuid- en Zuidoost-Azië

Prof.dr. Peter Bisschop, hoogleraar Sanskrit en Oude Culturen van Zuid-Azië, heeft een NWO Vrije Competitie subsidie verworven voor zijn onderzoek naar de snelle opkomst van het Shivaïsme in de zesde en zevende eeuw in Zuid- en Zuidoost-Azië. Het onderzoek getiteld 'From Universe of Visnu to Universe of Siva' gaat in januari 2016 van start en loopt vijf jaar.

Prof.dr. Peter Bisschop, hoogleraar Sanskrit en Oude Culturen van Zuid-Azië, heeft een NWO Vrije Competitie subsidie verworven voor zijn onderzoek naar de snelle opkomst van het Shivaïsme in de zesde en zevende eeuw in Zuid- en Zuidoost-Azië. Het onderzoek getiteld 'From Universe of Visnu to Universe of Siva' gaat in januari 2016 van start en loopt vijf jaar.

Wat ga je precies onderzoeken?

Prof.dr. Peter Bisschop

Omstreeks de zesde-zevende eeuw vond er in Zuid- en Zuidoost-Azië een grote verandering in religie plaats: het Shivaïsme nam het grotendeels over van het Vishnoeïsme. We gaan kijken naar de manier waarop het Shivaïsme, de religie rondom de god Shiva, zich profileerde ten opzichte van het Vishnoeïsme. In het bijzonder onderzoeken we daarbij de rol van mythen en rituelen. Centrale vraag is: hoe kon het Shivaïsme zich in een kort tijdsbestek ontwikkelen tot staatsgodsdienst in grote delen van Zuid- en Zuidoost-Azië?

 

 

Waarom koos de NWO voor dit onderzoek, denk je?

Beeld van de dansende Siva in het Rijksmuseum, Amsterdam

Het onderzoek staat niet op zichzelf maar is ingebed in een breder netwerk. Het onderzoek vloeit direct voort uit ons langlopende werk aan de kritische editie van het Skandapurana, een centrale tekst voor de geschiedenis van het Shivaïsme. Cruciaal voor de Vrije Competitie Geesteswetenschappen is de intrinsieke relatie tussen de verschillende deelprojecten. Daar is hier zondermeer sprake van.

 

 

 

 

Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je de subsidie had gekregen?

Handschrift van het Skandapurana

Ik ben aangenaam verrast dat hiermee het belang van fundamenteel filologisch onderzoek erkend wordt. Er is een tijd geweest dat je bijna moest verbergen dat je je met tekstkritiek bezig hield. Ik heb me in de aanvraag juist bewust als Sanskrit-filoloog gepresenteerd en de verwevenheid van tekstkritiek en cultuurhistorisch onderzoek benadrukt.

 

Wat hoop je te bereiken met het onderzoek?

Ons onderzoek gaat een groot deel van de mensheid aan, denk alleen maar aan het hedendaagse politieke debat in India over de identiteit van het hindoeïsme. Met het onderzoek hoop ik bij te dragen aan een beter begrip van de wordingsgeschiedenis van het hindoeïsme. Het is fantastisch dat de Indologie in Leiden op deze manier weer een boost krijgt en uiteraard hoop ik dat dit ook zijn effect zal hebben op de langere termijn. Ik verheug mij erop een team te kunnen opzetten. Dit soort onderzoek kun je niet alleen doen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.