Universiteit Leiden

nl en

Code voor kinderrechten: ontwerpen in het belang van het kind

Op vrijdag 12 maart 2021 is de website code voor kinderrechten (www.codevoorkinderrechten.nl) gelanceerd. Deze code helpt ontwikkelaars en ontwerpers van digitale diensten om deze te ontwikkelen in het belang van het kind.

Het Centrum voor recht en digitale technologie (eLaw) van de Universiteit Leiden en Waag hebben in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met jongeren, ontwerpers, tech-ontwikkelaars en andere experts deze code opgesteld. 

Apps en games spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Ze brengen er steeds meer tijd mee door. Digitale technologie levert zo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. De praktijk wijst echter uit dat in het ontwerp van technologieën vaak keuzes worden gemaakt die niet in het belang zijn van kinderen of die zelfs schadelijk voor hun welzijn kunnen zijn.  

De code voor kinderrechten bestaat uit tien beginselen die ieder gebaseerd zijn op wet- en regelgeving, zoals het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de AVG. Per beginsel worden praktische voorbeelden gegeven om de rechten van het kind te kunnen implementeren. Leidend in de code zijn het vooropstellen van het belang van het kind en het actief betrekken van het kind bij het ontwerp van een digitale dienst. 

Vanuit eLaw waren Simone van der Hof, Rosalie Kok en Melis Bilgin betrokken en vanuit de Waag waren dat Quirine van Eeden, Hannah Grijns, Hannah Volman en Sander van der Waal. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Simone van der Hof, s.van.der.hof@law.leidenuniv.nl, of gebruikmaken van de contactinformatie op de website zelf.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.