Universiteit Leiden

nl en

Bijeenkomst Facultair Strategisch Plan in juni: denk mee over de toekomst van de faculteit

In juni organiseren we een online bijeenkomst over het Facultair Strategisch Plan (FSP). In het FSP staan de ambities van onze faculteit voor de komende jaren. Het FSP beschrijft hoe we inspelen op nieuwe ontwikkelingen met behoud van onze sterke punten. Geef jij ook je mening over onze toekomst?

Waar staan we nu?

Vier verschillende werkgroepen op het gebied van Onderwijs, Onderzoek, Impact en Organisatie hebben eind april hun SWOT-analyse met daarbij de door hen gesignaleerde strategische issues opgeleverd. De werkgroepen hebben de binnenwereld (sterktes en zwaktes) afgezet tegen de buitenwereld (kansen en bedreigingen). Hier vind je een filmpje met een compilatie van de resultaten en langere filmpjes per werkgroep.

Online bijeenkomst

Onder andere op basis van de SWOT-analyses zijn concept Strategische doelen geformuleerd. In juni organiseren we drie online bijeenkomsten waarbij je je mening kan geven over deze doelen. Graag nodigen we je uit om deel te nemen op*: 

  • dinsdag 29 juni 14.00-15.30 uur – voor medewerkers en studenten. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Engels, maar vragen kunnen natuurlijk in het Nederlands gesteld worden.

Geef je op via dit formulier.

Met de feedback uit deze online bijeenkomst en andere gremia worden de concept Strategische doelen aangescherpt en ten slotte aan het einde van dit proces door het Faculteitsbestuur vastgelegd.

Lees hier verder over het Facultair Strategisch Plan als je meer wilt weten.

*Eerder stonden ook twee bijeenkomsten voor studenten gepland. Echter vanwege te weinig aanmeldingen moeten we deze afgelasten. Studenten zijn van harte welkom om de bijeenkomst op 29 juni bij te wonen.

NB: Onder de noemer LDN FWD nodigt ook Universiteit Leiden studenten en medewerkers uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van het Strategisch Plan via online dialogen en bijeenkomsten. Doe je hier ook aan mee?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.