Universiteit Leiden

nl en

Hulp bij je onderzoek? Ga naar het Leiden Law Methods Portal

Het nieuwe Leiden Law Methods Portal is live. Het portal dient als een eerste aanknopingspunt voorJuridische onderzoekers kunnen hier terecht voor advies en stimuleert en faciliteert empirisch juridisch en rechtssociologisch onderzoek.

Het Leiden Law Methods Portal is een gezamenlijke inspanning van het VVI en het stimuleringsgeldenproject Empirical Legal Studies. Op dit moment bevat het entries die een eerste inleiding geven tot verschillende onderzoeksmethoden en tools, inclusief beknopte literatuurlijsten. Daarnaast kent het portal een expert-pagina, waar (beginnende) onderzoekers bij academici terechtkunnen met hun methodologische vragen.

Met dank aan collega’s van de gehele faculteit breidt het Methods Portal gestaag uit. Komende tijd worden nog toegevoegd: introductievideo’s over onderzoeksmethoden, opnames van seminars waarin empirisch en sociologisch onderzoek naar het recht centraal staat, een compleet overzicht van evenementen en colleges over dit type onderzoeksmethoden die door de Universiteit Leiden georganiseerd worden.

Gezocht: Auteurs en experts

De redactie—Maartje van der Woude (Hoogleraar Rechtssociologie), Aleydis Nissen (Post Doc Internationaal en Europees recht), Chase Burton (UD Rechtssociologie), en Elín Schutte (Student Assistent Methods Portal)—werkt hard om de Methods Portal zodanig uit te bouwen dat het de brede en diverse cultuur van empirisch juridisch reflecteert die de Universiteit Leiden rijk is.

Wil je bijdragen aan het Portal, bijvoorbeeld door een entry te schrijven of audiovisueel materiaal te delen? Of stel je jezelf graag beschikbaar als expert die collega’s verder kan helpen met hun empirische of sociologische onderzoek haar het recht? Neem dan contact op met de redactie via llsmp@LAW.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.