Universiteit Leiden

nl en

Transitie Luris: belangrijke wijzigingen in inrichting en werkwijze

Luris ondersteunt en adviseert onderzoekers en maatschappelijke partners bij valorisatie, impact van onderzoek en publiek-private samenwerking tussen onderzoekers en samenleving. De inrichting van de Luris-organisatie verandert om beter aan te kunnen sluiten bij de (veranderende) vragen van onze onderzoekers en het maatschappelijke speelveld. Hieronder lees je meer over die wijzigingen.

Deze transitie is vorig jaar in gang gezet door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en de Raad van Bestuur van het LUMC. De basis hiervoor vormde onderzoeksbevindingen van Ferry Breedveld en Hubertus Irth in het najaar van 2020. Dit onderzoek had als centrale vraag:

Op welke wijze kan LURIS, op basis van de gewenste taakstelling, het beste worden gepositioneerd en georganiseerd waarbij rekening wordt gehouden met veranderende behoefte aan ondersteuning?

De transitie heeft de aanbevelingen van het onderzoeksrapport Breedveld/Irth op hoofdlijnen gevolgd. Dit heeft geleid tot de volgende veranderingen:

  • Het Grant Development Team – was hiervoor onderdeel van Luris – van de Universiteit Leiden is geplaatst onder de directie Strategische Academische Zaken (SAZ) van het bestuursbureau van de universiteit.
  • Er zijn bij Luris twee aparte eenheden gevormd – een LUMC-kamer en een Universiteit Leiden-kamer – met aan het hoofd van elke kamer een directeur die rechtstreeks verantwoording aflegt aan een lid van het CvB/RvB. De directeur van de Universiteit Leiden-kamer is Steef Blok (ad interim) en van de LUMC-kamer Diederik Engbersen.
  • De positie van de voorzitter van Luris is ingesteld om één gezicht naar externe partijen te waarborgen, en de interactie met het CvB/RvB te helpen faciliteren. Op deze positie is Hubertus Irth benoemd.
  • Entrepreneurship en Intellectueel Eigendom blijven een integraal onderdeel van Luris, incorporatie, investeringen en financiering van start-up-, spin-off-ondernemingen worden geplaatst onder een van de holdings van LUMC en Universiteit Leiden.
  • De nieuwe organisatiestructuur is zorgvuldig opgebouwd waarbij veel aandacht is voor afstemming tussen beide kamers en afdelingen daarbinnen. Er zal ook regelmatig overleg plaatsvinden tussen de voorzitter en de twee directeuren. Deze werkwijze zal de komende maanden verder zijn beslag krijgen.

De komende periode wordt nog hard gewerkt, onder meer aan zaken als de definitieve huisvesting van Luris bij de universiteit; het vaststellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen LUMC en Universiteit Leiden, de werving van de directeur voor de Universiteit Leiden-kamer en de naamgeving van Luris.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.