Universiteit Leiden

nl en

Cathalijne van der Plas benoemd op leerstoel Internationaal privaatrecht

Cathalijne van der Plas wordt per 1 oktober 2021 hoogleraar Internationaal privaatrecht (0,4 fte) aan de Universiteit Leiden. Zij volgt Prof. Sierd Schaafsma op die vanaf 1 mei 2021 raadsheer is bij de Hoge Raad.

Cathalijne van der Plas

Cathalijne van der Plas promoveerde in 2005 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift met de titel ‘De taak van de rechter en het IPR: Een verkenning van de grenzen van de taak van de Nederlandse rechter bij de toepassing van vreemd privaat- en publiekrecht’. Na haar promotie verlegde zij haar werkterrein naar de advocatuur. Zij is sinds 2020 partner bij JahaeRaymakers in Amsterdam. Haar advocatenpraktijk draait geheel rondom het IPR vermogensrecht en het IPR procesrecht. Grensoverschrijdende kwesties op het snijvlak van internationaal privaat- en publiekrecht alsook cross-border asset recovery nemen daarin een prominente plaats. Vanuit haar expertise treedt zij ook regelmatig op als adviseur voor andere advocaten, ofwel als lawyers’ lawyer.

Wetenschappelijk is Cathalijne van der Plas actief gebleven sinds haar promotie. Zij combineerde haar werk in de advocatuur vanaf 2007 met een parttime aanstelling aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij onderwijs verrichtte op het gebied van het internationaal privaatrecht. Daarnaast publiceert zij regelmatig in toonaangevende tijdschriften op haar vakgebied, zowel in Nederland als internationaal.

Cathalijne van der Plas wordt regelmatig uitgenodigd voor expert meetings en als spreker op nationale en internationale congressen. Verder is zij gedeeld voorzitter van de Asset Recovery Kamer van het Institute for Financial Crime en fellow van de International Academy of Financial Crime Litigators.

Vanaf 1 oktober 2021 zal Cathalijne van der Plas voor twee dagen in de week werkzaam zijn bij de afdeling Civiel recht van het Instituut voor Privaatrecht in Leiden. Zij zal actief zijn in het bachelor- en masteronderwijs en haar onderzoek vervolgen binnen het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.