Universiteit Leiden

nl en

Verder met een alternatieve Humanities Campus

In de afgelopen coronamaanden is volop doorgebouwd aan de Humanities Campus. Het Arsenaal is opgeleverd. Collega’s zijn verhuisd naar Reuvens en Huizinga en Cluster Zuid is klaar voor de renovatie. En dan zijn we nu toch tot een halt geroepen.

De bewoners van het Doelencomplex hebben zich uitgesproken tegen het herhuisvestingsaanbod. Daarop heeft woningbouwvereniging De Sleutels besloten uit het partnerschap met de gemeente en universiteit te stappen. De Universiteit Leiden en de gemeente Leiden willen nu een nieuw plan gaan maken om een alternatieve Humanities Campus in de binnenstad te realiseren. Daarmee komt er geen onteigeningsprocedure voor het woningbouwcomplex De Doelen. Met andere woorden; voor de realisatie van de Humanities Campus kunnen we niet beschikken over de grond van het Doelencomplex. Op dinsdag 21 september organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle medewerkers van de faculteit. Martijn Ridderbos (Vice-voorzitter College van Bestuur) en Mark Rutgers (Decaan) zullen het besluit toelichten en vragen beantwoorden.

Voor de faculteit en de Universiteit Leiden is dit een tegenslag in de ontwikkeling van de Humanities Campus waarvoor we snel een oplossing zoeken. We zijn al druk aan de slag om een alternatief plan voor een duurzame Humanities Campus te ontwikkelen waarbij het community-gevoel, een prettige studie- en werkomgeving, moderne onderwijszalen en de toekomstbestendige faciliteiten opnieuw de uitgangspunten zijn. We verwachten dat we begin 2022 meer weten over het alternatieve plan. Wat weten we nu al? De renovatie van Cluster Zuid gaat door zoals gepland en gaat zo spoedig mogelijk van start. Cluster Noord wordt waarschijnlijk aangepast aan het alternatieve plan. In het alternatieve plan zal het Lipsiusgebouw ook plaats maken voor nieuwbouw, komt er een centraal stadsplein en sluit de campus aan op de Singelparkroute. Het Huizinga zal in tegenstelling tot het eerdere plan ook worden betrokken in de nieuwe plannen.

Randvoorwaarden alternatieve Humanities Campus

In de nieuwe planvorming zullen we de veranderende wensen van medewerkers als gevolg van de coronacrisis meenemen (bijvoorbeeld meer thuis- of hybride werken en overleggen). Ook passen we op verzoek van het College van Bestuur de nieuwe werkpleknorm toe om de nu beperkte ruimte efficiënt te gebruiken. Over de nieuwe werkpleknorm zijn in het voorjaar workshops geweest met een kleine afvaardiging van de faculteit. Toen is gezegd dat er later een besluit over de werkpleknorm genomen ging worden. Echter, nu worden we door de omstandigheden gedwongen al met deze norm aan de slag te gaan.

Ontmoeten en prettig werken op de Humanities Campus

Het Humanities Campus Concept is ontwikkeld met een bepaalde visie. De medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen en de instituten zijn nu verspreid over meerdere (verouderde) gebouwen met hoge onderhoudskosten en hoge gemiddelde kosten per werkplek per jaar. De visie voor de Humanities Campus gaat uit van een inspirerende, gezonde en duurzame werk- en studieomgeving met moderne faciliteiten en lage exploitatielasten. De campus zal meer ontmoeting en verbinding tussen studenten en medewerkers onderling stimuleren en ook de samenwerking over de werkgebieden. Deze visie blijft ook staan voor de alternatieve verder te ontwikkelen Humanities Campus.

Informatiebijeenkomst op 21 september en meer informatie (LET OP: LOCATIE AANGEPAST!)

We organiseren op dinsdag 21 september bij de Heinsiuszaal (Universiteitsbibliotheek, tweede verdieping) een informatiebijeenkomst voor alle medewerkers van de faculteit. Martijn Ridderbos (Vice-voorzitter College van Bestuur) en Mark Rutgers (Decaan Faculteit Geesteswetenschappen) zullen het besluit toelichten en vragen beantwoorden. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn of online wil meekijken is van harte welkom. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Nederlands.

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst

In de komende periode zullen we ook via de verschillende gremia zoveel mogelijk medewerkers hierover informeren en betrekken.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar hc-info@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.