Universiteit Leiden

nl en

Irma Mosquera benoemd tot hoogleraar Tax Governance

Mosquera zoekt in haar onderwijs en onderzoek vooral de verbinding tussen belastingrecht en andere disciplines. Haar benoeming gaat in per 1 november 2021.

Irma Mosquera Valderrama

Als hoogleraar zal Mosquera zich vooral richten op de actuele veranderingen binnen de internationale belastingwetgeving. Deze veranderingen zijn veroorzaakt door onder meer informatie-uitwisseling en normen om winstverschuivingsprojecten door multinationals aan te pakken. De leerstoel is ook gericht op recente internationale fiscale ontwikkelingen zoals de invoering van een minimumbelasting door meer dan 130 jurisdicties over de hele wereld, waaronder de OESO, de G20 en ontwikkelingslanden. Mosquera zoekt in haar werk de samenwerking met zoveel mogelijk betrokkenen, zoals het bedrijfsleven, belastingprofessionals, overheden en inter- en supranationale organisaties.

Daarnaast zal Mosquera zich als hoogleraar bezighouden met afronden van het project GLOBTAXGOV, waarbij ze onderzoek doet naar de rol van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de Europese Unie bij initiatieven die ervoor moeten zorgen dat overheden eerlijk concurreren op fiscaal gebied en dat multinationals hun ‘fair share’ betalen. Het doel van dit project, dat gefinancierd wordt uit een beurs van het European Research Council (ERC), is om een nieuw kader voor mondiaal fiscaal beleid te formuleren dat eerlijk uitpakt voor zowel ontwikkelde als minder ontwikkelde landen.

Betrokkenheid ontwikkelingslanden

De leerstoel biedt een kritische analyse van de internationale ontwikkelingen op het gebied van belastingrecht, zegt Mosquera. 'Ik zal me richten op de volgende onderwerpen: ten eerste hoe multilaterale initiatieven worden uitgevoerd rekening houdend met de verschillen in belastingstelsels en belastingculturen, ten tweede hoe deze initiatieven kunnen bijdragen aan het bereiken van de 2030 SDG Agenda, en ten derde hoe de betrokkenheid van ontwikkelingslanden aan het besluitvormingsproces kan worden vergroot.'

Mosquera zal studenten op bachelor- en masterniveau bewustmaken van onderwerpen die verband houden met belastingwetgeving en promovendi begeleiden bij het kritisch analyseren van deze ontwikkelingen ten opzichte van ontwikkelde en ontwikkelingslanden. 'Mijn leerstoel draagt ook bij aan actieve deelname aan fiscale beleidsvorming op nationaal en internationaal (OESO, VN), regionaal (Afrika, Latijns-Amerika, Azië) en op inter- en supranationaal (EU) niveau.'

'Als Colombiaan, als vrouw en als moeder wil ik bijdragen aan duurzame ontwikkeling.'

Door haar internationale werkzaamheden en activiteiten groeide Mosquera uit tot een wereldwijd expert in haar vakgebied. 'Dat stelt mij in staat om niet alleen wetenschappers, maar ook overheden, bedrijven en beleidsmakers te bereiken. Zo heb ik voor het World Economic Forum een paper geschreven over belasting en digitalisering die werd besproken in Davos en ben ik in 2018 uitgenodigd door de Europese Commissie voor het platform Good Tax Governance en in 2020 door het Europese Parlament.' Zij is ook lid van de referentiegroep die evaluaeert op coherentie, relevantie en effecten van Nederlandse activiteiten die bijdragen aan het versterken van belastingsystemen in ontwikkelingslanden.

Mosquera werd in Colombia opgeleid tot advocaat en werkt sinds 2000 in Nederland. 'Mijn leerstoel opent meer kansen voor Latijns-Amerikaanse wetenschappers met een passie voor onderzoek, kennis en uitwisseling van ideeën. Ik geloof dat mijn werk mijn passie voor belastingwetgeving weerspiegelt en met deze leerstoel doe ik wat ik het leukst vind: lesgeven, onderzoek doen en bijdragen aan een betere samenleving. Al deze doelen zijn fundamenteel voor mij, als Colombiaan, als vrouw en als moeder die wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling, zodat toekomstige generaties kunnen profiteren van eerlijke belastingstelsels, niet alleen in ontwikkelde landen, maar ook in ontwikkelingslanden.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.