Universiteit Leiden

nl en

Podcast: Sociale Angststoornis

Heb je ooit het gevoel gehad dat je je ongemakkelijk voelde toen je naar een feestje ging waar je niemand kende? Heb je je ooit verlegen gevoeld op een feestje binnen de eerste paar minuten? Dit gevoel wordt meestal bestempeld als sociaal angstig, maar sociale angststoornis gaat veel verder.

Leiden Psychology Podcast
 

Deze podcastserie is een speciaal project binnen de afdeling Psychologie van Universiteit Leiden. Het biedt een platform voor mensen om onderwerpen binnen het vakgebied van de psychologie te bespreken vanuit verschillende perspectieven; het perspectief van studenten, van universiteitsmedewerkers, alumni, en verschillende onderzoekers. Luister naar Sara Jakobsson Manson en Dayenne Meijer die praten over Sociale Angststoornis bij Adolescenten, in de nieuwste aflevering.

Wat is sociale angststoornis?

Sociale angststoornis is een extreme angst voor sociale situaties die leidt tot het vermijden van deze situaties. Om met sociale angst te worden gediagnosticeerd, moet het iemands dagelijks leven ernstig belemmeren. Sociale angst neemt vaak de vorm aan van een negatieve neerwaartse spiraal. Het komt vaak voor dat sociale angst hand in hand gaat met depressie, omdat 'neveneffecten' zoals terugtrekking, sociaal isolement en eenzaamheid op hun beurt kunnen bijdragen aan depressie gevoelens.

Sociale angst en adolescenten

Sociale angst komt vaak voor bij adolescenten. De adolescentie is een belangrijke fase in het leven waarin veel veranderingen plaatsvinden, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is een overgangsfase waarin adolescenten een stap terug doen van familiebanden zoals hun ouders, en zich meer richten op hun leeftijdsgenoten. Leeftijdgenoten worden een belangrijk referentiekader, en adolescenten zijn meer bezig met wat hun leeftijdgenoten van hen denken. Sociale angst kan zich gemakkelijker ontwikkelen in deze omstandigheden, waarin men zich veel meer bewust wordt van zichzelf. Als gevolg hiervan kunnen adolescenten een verminderd zelfvertrouwen en lagere gevoelens van eigenwaarde hebben, wat bijdraagt tot sociale angst.

Maak kennis met de onderzoekers

Sara Jakobsson Manson behaalde haar masterdiploma in Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze heeft klinische ervaring met het werken met internationale kinderen en adolescenten en doet momenteel onderzoek voor haar PhD. Haar onderzoek gaat over de haalbaarheid en effectiviteit van een blended groep Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voor adolescenten met een sociale angststoornis, waarbij de behandeling zich voornamelijk richt op cognitieve herstructurering, sociale vaardigheidstraining, en exposure.

Sara wordt in haar onderzoek bijgestaan door Dayenne Meijer, die haar Master in Klinische Psychologie behaalde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dayenne heeft onderzoekservaring met de effectiviteit van traumabehandeling bij patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en psychose. Momenteel is ze werkzaam als psycholoog in een klinische praktijk en is zij de hoofdtherapeut in enkele van de blended CBT groepsbehandelingen in het promotieonderzoek van Sara.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.