Universiteit Leiden

nl en

Podcast ‘Het spel en de macht’ duikt in de komende gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn er, zoals bekend, gemeenteraadsverkiezingen. Maar hoe functioneren gemeenteraden eigenlijk, in het licht van de recente decentralisaties? Wie zijn de partijen en politici die naar onze gunst dingen? En worden de collegeformaties straks net zo langdurig en ingewikkeld als in Den Haag? In de podcastserie ‘Het spel en de macht’ gaan wetenschappers, studenten en praktijkdeskundigen met elkaar in gesprek over het reilen en zeilen van de lokale politiek. Vanaf 24 januari is de eerste aflevering te beluisteren op de website van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur.

Voor wetenschappers, studenten, journalisten, politici en geïnteresseerde burgers

De podcastserie ‘Het spel en de macht’ is een initiatief van het onlangs opgerichte Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur (CNPB), een samenwerkingsverband van Leidse wetenschappers die actief zijn in onderwijs en onderzoek naar het openbaar bestuur en politiek in Nederland. Mede-initiatiefnemer van de podcast is het Montesquieu Instituut, het multifunctionele onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in Europa.

Samen met studenten van de masteropleiding Journalistiek en Nieuwe Media worden rondom de gemeenteraadsverkiezingen vijf afleveringen gemaakt. Die gaan achtereenvolgens over: 1) recente decentralisaties en de vraag of kiezers daardoor meer te zeggen hebben gekregen, 2) het functioneren van de gemeenteraad, 3) het functioneren van de lokale journalistiek, 4) de partijen en kandidaten die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, en 5) de formatie van lokale coalities na de verkiezingen.

Daarnaast bevat elke aflevering een rubriek ‘In het veld’, waarin een kort gesprek met een praktijkdeskundige wordt gevoerd.

Met de podcast richt het CNPB zich op eenieder die belangstelling heeft voor lokale politiek: wetenschappers, studenten, journalisten, politici, en geïnteresseerde burgers.

Door docenten en studenten

De presentatie van de podcast is in handen van Simon Otjes, universitair docent Nederlandse Politiek, en Arend Viëtor, student Journalistiek en Nieuwe Media. De gesprekken ‘in het veld’ worden verzorgd door Wouter Veenendaal, universitair hoofddocent Vergelijkende Politiek.

Stempotlood

Eerste aflevering: 24 januari 2022

Vanaf maandag 24 januari 2022 is de eerste aflevering te beluisteren. Die is getiteld ‘Decentralisaties en de Macht van de Kiezer’.

Geerten Boogaard, Bijzonder Hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden, laat zijn licht schijnen op de democratische effecten van decentralisering. Hij gaat daarbij ook in op het feit dat gemeenten door het verzwaarde takenpakket veel meer met elkaar zijn gaan samenwerken. Met Lisanne Blok, Universitair Docent bij het Department Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, wordt besproken wat dit betekent voor de democratische positie van burgers.

De bijdrage uit het veld komt van Els Boers, die als interim-griffier werkzaam is geweest bij verschillende gemeenten, een aantal boeken heeft geschreven over de gemeentepolitiek, en de oprichter is van de Stichting Krachtig Lokaal Bestuur.

Luister mee

De afleveringen van ‘Het spel en de macht’ zullen worden gepubliceerd op de site van het CNPB: www.universiteitleiden.nl/cnpb/podcast

Podcast
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.