Universiteit Leiden

nl en

SKO voor Esther Huiskers-Stoop: 'Een bijzonder en leerzaam traject'

Donderdag 27 januari 2022 kregen vijftien docenten van de Universiteit Leiden de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Een van hen is universitair docent Belastingrecht Esther Huiskers-Stoop.

Esther Huiskers-Stoop

De SKO wordt uitgereikt aan docenten die een prominente rol hebben in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs waarbij het vakgebied wordt overstegen. Om in aanmerking te komen moet de docent onder meer een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) hebben en minstens vijf jaar universitair onderwijs hebben gegeven in verschillende vakken en leerjaren.

Het traject om het SKO-certificaat te behalen was bijzonder leerzaam, zegt Huiskers-Stoop. 'Door de spiegeling van eigen onderwijservaringen aan die van anderen ontdek je verschillen. Tegelijkertijd vormen de ervaringen van anderen een inspiratiebron om het eigen onderwijs nog eens onder de loep te nemen. Het traject naar het certificaat betekent minstens zoveel als het certificaat zelf.'

Huiskers-Stoop baseert haar onderwijsvisie op de uitgangspunten van interactiviteit en responsiviteit. 'Dit komt voort uit de gedachte dat als betrokkenen samen nadenken over vraagstukken waarbij rekening gehouden wordt met relevante omstandigheden en elkaars belangen, dit tot meer draagvlak leidt en een voortdurend proces van ontwikkeling oplevert. Vertaald naar het onderwijs betekenen de uitgangspunten dat vakcoördinatoren in overleg met hun docenten het programma inrichten, waarbij rekening gehouden wordt met omstandigheden waaronder docenten optimaal kunnen functioneren, afgestemd op de gepercipieerde behoeften van studenten in het licht van de actuele rechtspraktijk.'

Pandemie als katalysator

De huidige coronapandemie werkt volgens Huiskers-Stoop als een katalysator als het gaat om onderwijsvernieuwing. 'Waar hybride onderwijs voornamelijk draait om het gelijktijdig online volgen van fysiek onderwijs (via bijvoorbeeld een livestream), draait blended onderwijs veeleer om de didactische afweging in fysieke onderwijsvormen gecombineerd met online onderwijs. Een onderwijsvorm die uitstekend past bij het fiscale participantensysteem is ‘flipping de classroom’. Het doel van deze onderwijsvorm is studenten motiveren om zoveel mogelijk ‘voorbereid in de les te komen’ en ‘contacturen te benutten’ ter bevordering van het leerproces. Het flipped onderwijs wordt ingericht aan de hand van de vragen: Welke kennis hebben studenten voorafgaand aan de les nodig (kennis/instructies/opgaven voorbereiden)? Waar moeten studenten mee ‘stoeien’ om hun leerproces te bevorderen? En wat moeten studenten na afloop van het vak kunnen (toetsing)?'

De ervaringen leren volgens de docent dat online tools zoals weblectures of korte filmpjes zich goed lenen voor het beschikbaar maken van kennis die studenten voorafgaand aan een collegeweek nodig hebben, dat fysieke contacturen zich goed lenen voor de uitwisseling van standpunten en ervaringen en dat toetsing niet per se in de ‘class’ hoeft door afname van tentamens, maar ook uit andersoortige opdrachten of prestaties kan bestaan, zoals de beoordeling van werkgroepopdrachten. 'De didactische vormgeving van niet alleen fysiek maar ook online onderwijs zal ook de komende jaren blijvend aandacht vragen.'

Namens de Faculteit der Rechtsgeleerdheid werd ook aan hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht Bart Krans een SKO toegekend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.