Universiteit Leiden

nl en

Call for proposals: Sociale Veerkracht & Veiligheid seed funding voor interdisciplinair onderzoek

Het interdisciplinaire programma Sociale Veerkracht & Veiligheid stelt financiering beschikbaar voor jonge onderzoekers aan de Universiteit Leiden. Het doel van het fonds (tot €4.000 euro per voorstel) is om samenwerking tussen jonge onderzoekers van verschillende faculteiten te versterken. Het Sociale Veerkracht & Veiligheid programma combineert kennis en expertise van een multidisciplinair team van onderzoekers van de vijf faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid, Governance and Global Affairs, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen om veerkracht, veiligheid en grensoverschrijdend gedrag te onderzoeken.

Thema

De onderwerpen sociale veerkracht en veiligheid dienen centraal te staan in het voorgestelde project. Vanwege het doel om interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende faculteiten te stimuleren, wordt een brede benadering van het thema en het samenbrengen van inzichten uit verschillende expertisegebieden aangemoedigd. Raadpleeg het onderzoeksprogramma van het Sociale Veerkracht & Veiligheid programma en de drie verschillende research streams (Resilience, Violence and Uncertainty) voor mogelijke verbanden tussen onderzoeksthema’s. Idealiter stellen aanvragers nieuwe ideeën voor. Voorstellen die voortborduren op bestaande projecten met bevordering van vakgebied overstijgende samenwerking zullen ook worden overwogen.

Outputs

Het Sociale Veerkracht en Veiligheid programma moedigt een diversiteit aan onderzoeksoutput aan, zoals: workshops/conferenties, publicaties, joint grant applications, et cetera. Educatieve of didactische voorstellen zijn ook welkom, alhoewel onderzoek de prioriteit heeft. De voorstellen dienen tot lange-termijn impact te leiden (denk aan joint applications voor meerjarige subsidieprogramma’s en het opzetten van onderzoeksnetwerken). 

Call for proposals

Meer informatie over de call, de belangrijkste criteria en de aanvraagprocedure vind je in het onderstaande call for proposals document.

Call for proposals

Sociale veerkracht en veiligheid zijn nog nooit zo belangrijk geweest. De afgelopen 2 jaar heeft de COVID-19-pandemie een aanzienlijke verstoring veroorzaakt in ons leven, met als gevolg voor sommigen meer stress, eenzaamheid en een verminderde kwaliteit van leven. Tegelijkertijd zagen we ook een sterke toename van suïcidaliteit en geweld. Zo is het percentage kindermishandeling en partnergeweld toegenomen.

Het stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid (SVV-programma) heeft tot doel de sociale veerkracht en veiligheid te verbeteren. Belangrijke expertise uit verschillende sociale onderzoeksdisciplines worden samengebracht met maatschappelijke partners. Zo werken de onderzoekers van het programma samen met onderzoekers uit de Global Governance and Affairs, Rechten, Archeologie Geestes- en Sociale wetenschappen en zij richten zich op de onderwerpen: veerkracht bij adolescenten, onzekerheid, en geweld in de samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.