Universiteit Leiden

nl en

KNAW publiceert advies over sociale veiligheid in de wetenschap

Om ongewenst gedrag in de wetenschap te bestrijden moet er meer werk gemaakt worden van preventie. Universiteiten en onderzoeksinstituten focussen nog te veel op klachtafhandeling, zo concludeert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De organisatie heeft daarom een gids gepubliceerd met adviezen, waaraan ook twee Leidse wetenschappers hebben meegewerkt.

In het advies Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - Van papier naar praktijk staan een analyse en aanbevelingen voor de organisatiestructuur, de cultuur op de werkvloer en de systemen om ongewenste zaken bij te sturen. Daarnaast zijn er praktische handreikingen waarmee iedereen aan de slag kan.

De hoge werkdruk en sterke afhankelijkheidsrelaties maken dat sociale onveiligheid ook in de wetenschap een hardnekkig probleem is. Om meer werk van preventie te maken is het volgens de KNAW nodig dat er een cultuurverandering komt die verankerd wordt in de betreffende organisaties. De dialoog en goed leiderschap zijn daarin essentieel.

Angelique de Bruin, plaatsvervangend directeur HRM, is blij met het rapport: 'Bij de Universiteit Leiden zijn we al langer bezig met het versterken van sociale veiligheid. We willen en kunnen het beter doen. Het advies van de KNAW voelt als een steun in de rug.'

'Preventie van sociale onveiligheid en ongewenst gedrag is onze prioriteit. We zijn bezig met het verminderen van de werkdruk, goed leiderschap en open communicatie worden via speciale programma's gestimuleerd. Sinds april hebben we ook een ombudsfunctionaris die onafhankelijk onderzoek kan uitvoeren binnen de organisatie. Tegelijk hebben we ervoor gezorgd dat melders van sociale onveiligheid beter hun weg kunnen vinden naar bijvoorbeeld onze vertrouwenspersonen.'

In een recent interview vertelt bestuursvoorzitter Annetje Ottow over hoe het bevorderen van sociale veiligheid een topprioriteit van de universiteit is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.