Universiteit Leiden

nl en

Faculteit Geesteswetenschappen luidt het nieuwe jaar in: ‘Zorg voor slentertijd’

In een wereld vol oorlog, klimaatproblemen en torenhoge energieprijzen, is het goed om af en toe ‘slentertijd’ te nemen. Dat was de boodschap van decaan Mark Rutgers op de nieuwjaarsborrel van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Terwijl het buiten stormde, kwamen medewerkers en studenten op 12 januari bijeen in de Faculty Club. Daar werd het glas geheven op het nieuwe jaar, maar ook teruggeblikt op 2022. In een video waren de hoogtepunten van Leiden European City of Science te zien, waaraan veel geesteswetenschappers afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd. ‘We hebben de waarde van de geesteswetenschappen prachtig over het voetlicht weten te brengen!’ concludeerde decaan Mark Rutgers dan ook.

Nieuwe projecten

In zijn speech ging Rutgers vervolgens in op de projecten die voor 2023 op stapel staan. Natuurlijk wordt het Facultair Strategisch Plan verder vormgegeven in de praktijk en wordt de Humanities Campus verder ontwikkeld, maar ook nieuwe onderwerpen krijgen vorm. Zo kunnen de eerste stimuleringsbeurzen naar alle waarschijnlijkheid snel worden aangevraagd en wordt aan de slag gegaan met de resultaten van de Personeelsmonitor.

Praat met elkaar

Een druk jaar dus, en juist daarom is het belangrijk om naar elkaar om te kijken en af en toe rust te nemen, benadrukte Rutgers, die daarvoor het door College van Bestuur-voorzitter Annetje Ottow gemunte begrip ‘slentertijd’ gebruikte. ‘De definitie van slenteren is "doelloos, langzaam rond te lopen’’, lichtte hij toe, ‘maar het betekent ook "banjeren" of "kuieren". In Twente, waar ik vandaan kom, betekent "kuieren" bovendien "praten". Neem dus de tijd om met elkaar te praten!’ opende hij de borrel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.