Universiteit Leiden

nl en

Johan Visser wint negende Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs

Johan Visser heeft met zijn masterscriptie "De geschiedenis van een bloedbad. Zutphen en 1572" dit jaar de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen. De prijs werd in samenwerking met weekblad EW voor de negende maal uitgereikt.

Unanieme winnaar

De jury is unaniem van oordeel dat de auteur met zijn masterscriptie een belangrijke nieuwe bijdrage heeft geleverd aan ons beeld van de gebeurtenissen in Zutphen en 1572. De scriptie toont overtuigend aan dat aandacht voor de herdenkingscultuur kan helpen een zuiverder beeld van de gebeurtenissen in het verleden te verkrijgen. De auteur hanteert een vlotte stijl om zijn vraagstelling op een overzichtelijke en systematische wijze uit te werken. De omvang van het gebruikte bronnenmateriaal is indrukwekkend en getuigt van een passie voor uitgebreid archiefonderzoek, dat de basis vormt voor gedegen historisch onderzoek. De scriptie is van een hoge wetenschappelijke kwaliteit zoals bleek uit de hoge scores die de auteur van de juryleden ontving.

Nadat juryvoorzitter dr. Ineke Huysman het juryrapport had voorgelezen, ontving de winnaar zijn prijs uit handen van Thys VerLoren van Themaat, directeur Uitgeverij Verloren, geflankeerd door Arendo Joustra, hoofdredacteur EW. Eerder hadden de genomineerden al een toelichting gegeven op hun scripties.

Over de prijs

Jaarlijks gaat de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-geschiedenisprijs naar de beste bachelor- en/of masterscriptie gericht op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Doel is het stimuleren van historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak. De prijswinnaar krijgt een geldprijs van 1.500,–, een boekenpakket, een jaarabonnement op EW en een jaar lidmaatschap van de vereniging Vrienden van De Witt.

In totaal werden dit jaar 6 masterscripties ingediend. De jury bestond uit dr. D. Onnekink (UU, Utrecht), dr. J. van der Steen (RUL, Leiden), dr. E. Braakman (RU, Nijmegen), dr. R. Baars (RUG, Groningen), dr. J. van Tol (UvA, Amsterdam) en dr. I. Huysman, voorzitter (Huygens ING-KNAW). Secretaris was dr. L. de Jonge (WU, Wageningen).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.