Universiteit Leiden

nl en

Tien docenten ontvangen Senior Kwalificatie Onderwijs

Op 12 januari ontvingen 10 gedreven docenten hun Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Rector magnificus Hester Bijl feliciteerde hen in het Academiegebouw. We vroegen drie van de docenten wat het SKO-traject hen heeft opgeleverd, wat ‘goed onderwijs’ volgens hen inhoudt en wat hen zo gepassioneerd maakt over onderwijs.

Daan van der Es, universitair docent Farmacochemie

‘Voorafgaand aan het SKO-traject zei ik tegen collega’s: het valt wel mee, ik hoef alleen maar een portfolio te schrijven. Nu realiseer ik me dat het helemaal niet zo eenvoudig is om je visie op onderwijs op papier te zetten. Het zet je echt aan het denken: wat doe ik precies met mijn onderwijs en waarom? Na afloop zat ik vol nieuwe ideeën en energie. Het is bijna jammer dat er dan zo’n papiertje aan hangt, alsof je daardoor opeens ‘klaar’ bent met je ontwikkeling als docent.

Ik denk niet dat er één soort goed onderwijs bestaat: dat is enorm afhankelijk van de content, de studenten, het niveau, het vakgebied en welke docent er staat. Zelf vind ik het heerlijk om een verhaal te mogen vertellen en even een half uur ongestoord tegen een groep studenten te praten. Andere collega’s gaan juist weer liever met kleine groepjes studenten in gesprek of praktisch aan de slag in een lab. Het belangrijkste is dat zowel de studenten als de docent er enthousiast van worden.

Nu ik zelf meer ervaring heb, vind ik het leuk om junior collega’s te coachen in het geven en ontwerpen van onderwijs. Dat is een type rol die nodig is aan de universiteit, maar nu nog niet zo goed gedefinieerd is. Ik denk dat de SKO aan dat besef kan bijdragen. Laten we met elkaar de tijd nemen om onderwijs geven nog leuker, beter en inspirerender te maken.’

Marleen Hessel, coördinator Farmacotherapie onderwijs LUMC

‘Ik denk dat goed onderwijs de intrinsieke motivatie van studenten triggert en hen aanspoort om vragen te stellen en hun eigen ideeën te delen. Mijn ervaring is dat je aan de gezichten van je studenten meestal wel kunt zien of ze iets leerzaam en interessant vinden of juist niet. Je hebt als docent soms de neiging om veel te sturen, maar vaak is dat helemaal niet nodig. Ik geef bijvoorbeeld regelmatig les aan een gecombineerde groep van studenten farmacie en geneeskunde. De interactie die haast vanzelf tussen die beide richtingen ontstaat, vind ik mooi om te zien.

Het SKO-traject heeft mij echt geïnspireerd. Door de gesprekken met verschillende experts kijk je toch weer met een hele frisse blik naar je eigen onderwijs. Ik werk nu mee aan een curriculumherziening voor geneeskunde. De inzichten die ik tijdens dit traject heb opgedaan kan ik daar zeker in verwerken.

Ik heb hiervoor met veel plezier tien jaar onderzoek gedaan, maar het onderwijs geeft me toch meer voldoening. Je krijgt tijdens de les zoveel terug van je studenten. Dankzij hun inbreng en vragen blijf je ook zelf voortdurend leren. Sommige onderwerpen keren elk semester terug, maar ieder onderwijsmoment is altijd anders. Dat vind ik echt het allerleukste aan dit vak.’

Guido Band, universitair hoofddocent Cognitieve Psychologie

‘Ik krijg er energie van om kennis waar ik zelf enthousiast over ben met anderen te delen. Eigenlijk kan ik altijd wel meer vertellen dan dat er in een cursus past. Het mooie aan ons vak is dat je studenten de ruimte kunt geven om daarin zelf een weg te kiezen en zich in bepaalde thema’s of technieken te specialiseren. Ik vind het leuk om naar al die verschillende ambities en doelen te cateren. Voor mij is goed onderwijs vooral geen one size fits all. Mijn persoonlijke insteek is: begrijp je doel en vertaal dat naar je werkwijze. Bij sommige cursussen heb ik bijvoorbeeld een hele schoolse houding en bij andere cursussen bied ik meer vrijheid.

De SKO zie ik als een belangrijk onderdeel van een leven lang leren, maar er valt naar mijn mening nog veel meer uit te halen. Ik denk dat het zou helpen als dit soort mijlpalen deel worden van het personeelsbeleid, want op dit moment worden docenten nog te weinig aangespoord om de SKO te behalen. Zeker met de huidige plannen op het gebied van erkennen en waarderen denk ik dat het cruciaal is om te laten zien dat deze kwalificatie hoort bij je ontwikkeling als docent. Met mijn deelname wil ik daarin het goede voorbeeld geven.’

Ook deze docenten ontvingen op 12 januari hun Senior Kwalificatie Onderwijs:

 • Mark Leiser, Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Ingrid Samset, Faculteit Governance & Global Affairs
 • Hossam Ahmed, Faculteit Geesteswetenschappen
 • Markus Davidsen, Faculteit Geesteswetenschappen
 • Bruno Verbeek, Faculteit Geesteswetenschappen
 • Marcellus Ubbink, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Monique van Velzen, LUMC

Tekst: Evelien Flink
Foto's: Marc de Haan

Senior Kwalificatie Onderwijs

De SKO is een kwalificatie voor docenten die een leidende rol spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op curriculumniveau, dus overstijgend aan het eigen vakgebied. Hiervoor moeten docenten een portfolio maken, waarin zij laten zien dat zij voldoen aan vier eindtermen:

 1. Handelen vanuit de academische onderwijsomgeving;
 2. Een didactisch ontwerp maken en uitwerken met oog voor de context van een curriculum;
 3. Onderwijs voorbereiden en uitvoeren;
 4. Impact op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt. 

Daarnaast gelden de vereisten dat een docent al een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) heeft, tenminste vijf jaar universitair onderwijs heeft gegeven in verschillende vakken en leerjaren, en daarbij verschillende onderwijsvormen heeft toegepast. Bovendien moet een docent kunnen laten zien dat hij / zij recent initiatieven heeft ontwikkeld en bijdragen heeft geleverd die impact hebben op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt. Lees hier meer over het behalen van een SKO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.