Universiteit Leiden

nl en
Life Science & Technology - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Leren over meetfouten kan nu ook online

De leerstof tot leven doen komen en op de beste manier overbrengen: dat is het doel van onderwijsontwikkelaar Wybrigje de Vries van de Science Teacher Support Desk. Speciaal voor de eerstejaarsstudenten van de bachelor LST ontwikkelde ze samen met universitair docent Edgar Blokhuis de online module ‘Foutenbeschouwing’. Dat onderwerp is verplichte kost en belangrijk voor de rest van de studie. ‘Als student zou ik hier veel blijer van worden dan van een lap tekst.’

Een belangrijk onderdeel van de opleiding Life Science and Technology (LST) is het zelf uitvoeren van experimenten. Daar horen ook metingen bij. ‘En als je meet, heb je altijd te maken met meetfouten en meetonzekerheden', legt De Vries uit. ‘Daar moeten studenten mee leren omgaan.’

Universitair docent Edgar Blokhuis brengt ze dat bij. ‘Direct bij het eerste practicum leer ik studenten nadenken over de precisie waarmee ze meten. Hoe nauwkeurig zijn hun meetpunten en wat voor effect heeft dat op de eindresultaten? We noemen dit een foutenbeschouwing (zie kader). Je hebt die kennis direct nodig, maar de achterliggende theorie komt ook later in je studie weer van pas, bijvoorbeeld bij de onderzoeksstage. Studenten hadden behoefte om de theorie achter foutenbeschouwing opnieuw te kunnen opzoeken.’

Foutenbeschouwing?

In de kwantitatieve foutenbeschouwing besteed je aandacht aan de precisie waarmee je gemeten hebt. Is de stroomsterkte 4 A, 3,7 A, 3,71 A of 3,713 A? Als de stroomsterkte 4 A is (1 significant cijfer) ligt de werkelijke waarde tussen 3,5 A en 4,5 A. Veranderen je resultaten als je uitgaat van 4,5 A in plaats van 4 A? Of is dat helemaal niet van belang? Dat soort zaken weeg je af.

Tijdwinst in een modern jasje

Met deze wens van de studenten klopte Blokhuis aan bij de Science Teacher Support Desk (SEEDS). Aan De Vries de taak een module te ontwikkelen die studenten hun hele studietijd kunnen raadplegen. De Vries: ‘In de oude opzet moesten studenten een document lezen, oefenvragen maken en tijdens hun werkcollege een toets maken. Er waren tijdens die colleges veel assistenten nodig om vragen te beantwoorden. Ook was het voor studenten lastig zichzelf door de stof heen te worstelen. Dat wilde ik graag veranderen.’

'Er zijn geen aparte colleges meer nodig. Studenten bepalen zelf wanneer ze de stof doorlopen.'

De Vries maakte eerder al verschillende interactieve modules voor het Science Skills Platform. ‘Ik wilde Foutenbeschouwing ook in zo'n jasje gieten. De nieuwe module leidt studenten stapsgewijs door de stof aan de hand van oefeningen. Er zijn geen colleges meer nodig en er hoeft geen tijd ingeroosterd te worden. Studenten bepalen zelf wanneer ze de module doorlopen. De eindtoets is digitaal. Die maak je zo vaak als je maar wilt, als je hem voor het eind van het vak maar hebt gehaald.’

Nieuwe module is interactief en afwisselend

De module staat in Brightspace en bestaat uit vier hoofdstukken. De Vries: ‘Ik vond het vooral belangrijk dat studenten niet alle informatie tegelijkertijd hoeven te verwerken. De module is erg aansprekend en overzichtelijk geworden, met veel afwisseling van beeld, theorie en interactieve oefeningen.’

Volgens Blokhuis is dat goed gelukt: ‘De module is beter uitgepakt dan ik me had kunnen voorstellen. Er zijn onderdelen waarbij studenten een specifiek aspect kunnen oefenen, zoals afronden, er zijn quizjes met hints om te oefenen en je krijgt feedback als je een verkeerd antwoord geeft. We ondersteunen de uitleg door een viertal korte video's. Op deze manier is er netto veel meer individuele aandacht dan tijdens een college mogelijk zou zijn.’ En dat werkte blijkbaar goed: ‘De studenten maakten nauwelijks gebruik van het discussieplatform waarop ze vragen konden stellen aan de docent.’

Oefening uit de Brightspace module

Studenten zijn tevreden: ‘duidelijk en goed behapbaar’

Bij de studentenevaluatie komt één woord duidelijk naar voren: duidelijk! ‘De informatie was duidelijk en goed behapbaar', schrijft een van hen. ‘En ik vond het goed dat er afwisseling was tussen video's, tekst en oefeningen.’ Ook zagen de studenten het als een groot voordeel dat ze hun tijd zelf konden inplannen. Een verbeterpuntje? ‘Nog meer voorbeeldvragen!’

Onderwijshulp op maat
Wil je ook je onderwijs vernieuwen? Neem dan contact op met de Science Teacher Support Desk via seeds@science.leidenuniv.nl voor hulp op maat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.