Universiteit Leiden

nl en

Rutger Leukfeldt krijgt leerstoel Governing Cybercrime bij twee faculteiten: ‘Dit moet je samen doen’

Rutger Leukfeldt is benoemd tot bijzonder hoogleraar Governing Cybercrime bij de faculteiten Governance and Global Affairs (FGGA) en Rechtsgeleerdheid (FDR). Leukfeldt: ‘Het is mooi dat de twee faculteiten dit samen oppakken in deze tijd waar we voor enorme uitdagingen op het gebied van cybercriminaliteit staan.’

Rutger Leukfeldt

Rutger Leukfeldt doet al jaren onderzoek naar de vraag wat voor invloed digitalisering heeft op criminaliteit. Hoe plegen criminelen hun delicten? Hoe ziet die criminaliteit eruit, hoe worden slachtoffers gemaakt? Daaruit volgt de vraag hoe je deze vorm van criminaliteit het beste kan aanpakken. ‘In dit vakgebied liggen zoveel wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Het is een uitermate belangrijk thema en ik ben heel blij dat ik de kans krijg om bij Universiteit Leiden verschillende kanten van de vraagstukken aan elkaar te knopen.’

De benoeming van Leukfeldt tot bijzonder hoogleraar Governing Cybercrime bij FGGA en FDR is voor 0,2 fte en wordt gefinancierd door het NSCR: het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Investeren in dit belangrijke thema

Leukfeldt zoekt graag de verbinding tussen verschillende disciplines. ‘Ik wil bijvoorbeeld steeds empirisch kijken hoe cybercriminaliteit in elkaar zit en dat koppelen aan onderzoek naar de governance van cybercrime: hoe kunnen we dit nou het beste aanpakken? Een bijzondere combinatie om dit vanuit de criminologie én de governancehoek te gaan bekijken. Dat deze leerstoel er nu is, geeft aan hoe belangrijk Universiteit Leiden en de NSCR dit onderwerp vinden en dat ze hierin ook willen investeren.’

‘Je ziet dat veel onderzoek nu of heel fundamenteel is ingestoken of juist heel praktijkgericht is. Door dat veel meer samen te trekken krijg je hoogwaardig fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met een directe  maatschappelijke impact’

Naast zijn werk als onderzoeker bij het NSCR op het gebied van cybercrime en cybersecurity (de niet technische kant) is Leukfeldt lector cybercrime & cybersecurity bij de Haagse Hoogeschool. Met deze leerstoel hoopt de criminoloog voor verbinding en versterking van de verschillende organisaties te gaan zorgen. ‘Je ziet dat veel onderzoek nu of heel fundamenteel is ingestoken of juist heel praktijkgericht is. Door dat veel meer samen te trekken krijg je hoogwaardig fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met een directe  maatschappelijke impact’

‘Door de digitalisering zijn cruciale criminologische theorieën compleet veranderd’, zegt Leukfeldt. ‘Dader en slachtoffer komen elkaar niet meer per definitie tegen in tijd en ruimte. En met een druk op de knop kan een fraudeur duizenden slachtoffers in een keer maken. Of het hacken van een database met gegevens, dat kon in het pre-digitale tijdperk simpelweg niet.

Veel belangrijke vragen zijn nog onbeantwoord. Hebben we bijvoorbeeld te maken met een nieuwe type dader? En als dat zo is, wat betekent het dan voor de instrumenten die we nu hebben om mensen op het goede pad te krijgen?’

Door vanuit de criminologie en de governance-kant te kijken, hoop ik op een versterkend effect. Dat we meer kunnen doen. Ik hoop dan ook dat we het in de toekomst verder kunnen uitbreiden. Op cybergebied kan je dit niet in je eigen discipline alleen doen, je hebt elkaar nodig. Dit moet je echt samen doen.’

De potentie ligt in Leiden en Den Haag

De keuze voor Leiden was snel gemaakt. Leukfeldt: ‘De Universiteit van Leiden heeft op dit onderwerp enorm veel potentie. Verschillende faculteiten zijn al – in mindere of meerdere mate – bezig op dit terrein en er is een nieuwe bachelor Cybersecurity en Cybercrime (BaCC) in ontwikkeling die in 2025 van start gaat. Ik zie deze benoeming en deze leerstoel als een mogelijkheid om het onderwijs en onderzoek naar cybercriminaliteit verder te gaan brengen.’

Tekst: Margriet van der Zee

Headerfoto: Unsplash/Muha Ajan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.