Universiteit Leiden

nl en

Leidse industrieel ecoloog en Italiaanse farmaceut werken met EU-subsidie aan duurzame medicijnproductie

Met anderhalf miljoen euro van de Europese Commissie gaat industrieel ecoloog Stefano Cucurachi op zoek naar duurzamere productiemethoden voor de farmaceutische industrie. Het Italiaanse farmabedrijf Angelini Pharma wil de resultaten gebruiken om haar productieproces duurzamer te maken.

Stefano Cucurachi is gespecialiseerd in LCA: life cycle assessment. Een goede methode om uit te zoeken welke milieu-impact een product of een productiesysteem heeft van wieg tot graf. Deze expertise van Cucurachi komt goed van pas bij de noodzaak om de farmaceutische industrie te verduurzamen. Het Italiaanse farmabedrijf Angelini Pharma kondigde onlangs de lancering van LIFE-GREENAPI aan, een initiatief om de milieu-impact van haar productiemethoden te verminderen. Het programma kreeg anderhalf miljoen euro subsidie van het LIFE Programma, het milieu- en klimaatactiefonds van de Europese Commissie.

Farmaceutische industrie verduurzamen

Het bedrijf Angelini Pharma produceert actieve farmaceutische ingrediënten (APIs) en onderkent in haar persbericht over de samenwerking dat de farmaceutische industrie nodig actie moet ondernemen om duurzamer te worden. Het bedrijf haar productieproces veranderen en daarbij rekening houden met het milieu; Cucurachi en de subsidie helpen dat te realiseren.

Kiezen voor duurzaamheid met hulp van wetenschap

Cucurachi: ‘In onze onderzoeksgroep passen we LCA toe in de vroegste stadia van innovatie en R&D, met nieuwe methoden en open-source software. Samen met promovendi en postdocs ondersteunde ik bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe generatie zonnecellen (Sitasol) en manieren om waterstof te produceren uit afvalwater (H2Steel). We helpen besluitvormers en ontwerpers om duurzamere methoden of materialen te kiezen. Mijn expertise is innovatie ondersteunen terwijl het plaatsvindt.’

De hele cyclus analyseren

Zoals het woord al zegt, analyseer je bij een levenscyclusanalyse de hele levenscyclus. Geen sinecure, aldus Cucurachi. Met Angelini Pharma maakt Cucurachi verschillende analyses: eerst van het productieproces zoals het nu is, en daarna van verschillende mogelijke alternatieven die de farmaceut overweegt. Afhankelijk van de analyse-uitkomsten kunnen die nieuwe processen dan weer worden bijgestuurd. Het nieuwe productieproces is complex, weet Cucurachi, het wordt een hele puzzel. De partners rekenen op een samenwerking van drie jaar binnen hun LIFE-GREENAPI-project.

De farmaceutische industrie als geheel

Wat als de duurzaamste methode nu niet bepaald de goedkoopste is. Wat zal het bedrijf dan doen? ‘We hebben concrete doelen, KPI's (kritieke prestatie-indicator, red.) en verplichtingen opgenomen, die regelmatig worden gecontroleerd. En ons LCA- en risicobeoordelingswerk draagt bij aan deze monitoring.’ Ook in bredere zin levert het onderzoek waardevolle kennis op, zegt Cucurachi. ‘We bieden een benchmark die inzicht geeft en die duurzaamheid in de farmaceutische industrie in zijn geheel kan stimuleren, ook buiten dit project.’

Tekst: Rianne Lindhout

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.