Universiteit Leiden

nl en

Zeven wetenschappers krijgen financiering binnen NWO-pilot

Zeven onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben een succesvolle aanvraag gedaan binnen de Open Competitie SGW (Sociale en Geesteswetenschappen) XS, een pilotprogramma van wetenschapsfinancier NWO.

Het programma is bedoeld voor onderzoekers die tussen vijf en tien jaar zijn gepromoveerd in de Sociale en Geesteswetenschappen. Hun voorgestelde onderzoek is grensverleggend en op voorhand staat niet vast of de beoogde doelstelling gehaald wordt. De aangevraagde financiering bedraagt maximaal 50.000 euro.

Bekijk hieronder welke projecten van de Universiteit Leiden gehonoreerd zijn.

Youth mental health at risk: testing the role of accelerated biological maturation, poverty, and sex on internalizing problems

Aanvrager: Marieke Bos (Psychology)

Het mentale welzijn van jongeren is een grote zorg in onze huidige samenleving. Gedurende de tienerjaren is er een sterke toename in internaliserende problemen, waaronder angst en depressie, en meisjes hebben twee tot drie keer meer risico op het ontwikkelen van dergelijke problemen. Met behulp van twee longitudinale datasets zal dit project de innovatieve hypotheses onderzoeken dat versnelde biologische rijping leidt tot internaliserende problemen en dat deze biologische werkingsmechanismes beïnvloed worden door geslacht en armoede. Inzicht in de bijdrage van zowel biologische als contextuele factoren op internaliserende problemen biedt de noodzakelijke bouwstenen om preventie- en interventie programma’s substantieel te optimaliseren. 

New perspectives on English in Scotland: Exploring the language of the lower classes in the nineteenth century

Aanvrager: Mo Gordon (Centre for Linguistics)

Traditionele studies over de geschiedenis van het Engels zijn sterk gericht op de ontwikkeling van het geschreven Standaard Engels in Engeland. Deze studies zijn veelal gebaseerd op de taal van de hogere klassen, omdat toegang tot geletterdheid lang beperkt was. Dit project heeft als doel om: (1) een meer divers beeld van het Engels te geven door het Standaard Engels in Schotland te bestuderen, en (2) zich te richten op de onderbelichte rol van de lagere klassen in de ontwikkeling van een unieke Schotse variëteit van het Standaard Engels door uniek pauper materiaal uit de negentiende eeuw te bestuderen.

Transitioning into adulthood in an era of digital misinformation

Aanvrager: Ili Ma (Psychology)

Misinformatie is een groeiend probleem in de moderne samenleving, vooral door de opkomst van sociale media en online platforms. Zelfs wanneer misinformatie is ontkracht kan men er nog steeds in geloven en erdoor worden beïnvloed. Adolescenten in de transitiefase naar volwassenheid zijn bijzonder vatbaar voor misinformatie, omdat hun identiteit en kritische denkvaardigheden nog in ontwikkeling zijn terwijl ze ook meer autonomie krijgen over hun sociale media gebruik. Dit onderzoek is gericht op het identificeren van risicofactoren en contexten die jongeren vatbaarder maken voor misinformatie. De resultaten zullen bijdragen aan de ontwikkeling van gerichte interventies die jongeren weerbaar maken tegen misinformatie.

Guide Dogs in Medieval Artistic and Textual Sources

Aanvrager: Krista Murchison (Centre for the Arts in Society)

Lang werd gedacht dat blindengeleidehonden een modern (d.w.z. post-1400) fenomeen zijn, maar deze honden bestonden al tijdens de middeleeuwen. Het doel van dit project is om een belangrijk maar vaak vergeten gebied binnen disability studies te transformeren met de eerste grootschalige studie van middeleeuwse artistieke en tekstuele representaties van blindengeleidehonden in Noordwest-Europa. Door deze representaties te verzamelen en te analyseren zal dit project voor het eerst onderzoeken wat ze ons kunnen vertellen over middeleeuwse opvattingen over geleidehonden, en op deze manier ons begrip van de oorsprong van moderne opvattingen over geleidehonden vergroten. 

Promoting social curiosity in opposing views of others

Aanvrager: Marret Noordewier (Psychology)

Mensen worden regelmatig geconfronteerd met opvattingen van anderen die haaks staan op hun eigen ideeën (bv. over klimaatverandering of immigratie). In deze context zijn er toenemende zorgen over polarisatie en afstand tussen groepen in de samenleving. Dit project stelt een interventie voor die sociale nieuwsgierigheid in tegengestelde opvattingen van anderen bevordert. Getest wordt of negatieve gevoelens over tegengestelde opvattingen kunnen worden geïnterpreteerd als een normaal onderdeel van blootstelling aan deze opvattingen en als teken dat er iets te leren is over anderen. Dit zou nieuwsgierigheid en exploratief gedrag kunnen verhogen en ook tolerantie en verbinding met andersdenkenden kunnen bevorderen. 

How universal are “shape” concepts? Exploring shape and dimensionality in a pastoralist lingua-culture

Aanvrager: Sara Petrollino (Centre for Linguistics)

Deze studie onderzoekt hoe taalgebruikers denken en praten over waarnemingen van de fysieke wereld om hen heen. Het project probeert met name te begrijpen hoe mensen in een Afrikaanse herderscultuur denken over vorm en grootte, en hoe deze concepten taalkundig worden uitgedrukt in een taal die geen aparte woorden heeft voor geometrische vormen in de Anglo-culturele zin. Taal is de spiegel van door cultuur gevormde geesten. Dit onderzoek kan de directe effecten van een Afrikaanse herderscultuur op visuele waarneming aantonen, wat bijdraagt aan ons begrip van de samenhang tussen taal, cultuur en cognitie. 

Open-source research and the war in Ukraine: intelligence for the people by the people?

Aanvrager: Damien Van Puyvelde (Institute of Security and Global Affairs)

De oorlog van Rusland in Oekraïne heeft ongekende aandacht opgeleverd voor “open-source intelligence” (OSINT) onderzoekers die openbare informatie over veiligheidsdreigingen verzamelen en analyseren. Volgens sommige waarnemers heeft de gemakkelijke toegang tot online informatie over deze oorlog de inlichtingendiensten "gedemocratiseerd". De onderzoeksgroep Bellingcat beweert zelfs een "inlichtingendienst voor het volk" te zijn. Dit verkennende project zal de studie van inlichtingendiensten voorbij de nauwe focus op overheidsinstanties door de volgende centrale onderzoeksvraag te beantwoorden: Wie zijn "open-source intelligence" activisten en hoe betrouwbaar zijn hun bijdragen aan het publieke begrip van Ruslands oorlog in Oekraïne? 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.