Universiteit Leiden

nl en

Kom naar Mindlab: ‘We zijn samen verantwoordelijk voor onze sociale veiligheid’

Eind september gaat het theater- en discussieprogramma Mindlab van start bij de Faculteit Geesteswetenschappen. Wat houdt dit programma over sociale veiligheid precies in? En voor wie is het bedoeld? HR-adviseur Brigitte Heming geeft uitleg.

Wat is Mindlab?

‘Mindlab is een theaterstuk over sociaal onveilige werksituaties op de academische werkvloer. Het gaat bijvoorbeeld over machtsverhoudingen, intimidatie, de rol van de leidinggevende en integriteit. Veel mensen vinden het lastig om over dit soort onderwerpen te praten. Het is de bedoeling dat het stuk daarbij helpt door als gespreksstarter te fungeren. Na afloop van elke voorstelling is er dan ook gelegenheid om in groepjes na te praten. Over het stuk, maar ook over je eigen situatie.’

Waarom is er voor deze aanpak gekozen?

‘Uit de Personeelsmonitoren van de afgelopen paar jaar blijkt steeds dat de sociale veiligheid binnen de faculteit beter kan. We hebben destijds steeds geconstateerd dat we daarover in gesprek moesten met elkaar, maar het verschilde per afdeling en instituut hoe die gesprekken werden gevoerd. Daarom hebben we besloten om het thema nu op facultair niveau aan te pakken. De theatervoorstelling gaat ons helpen een gezamenlijk kader te vormen waarbinnen we het gesprek kunnen aangaan.’

Voor wie is Mindlab?

‘Iedereen die bij de Faculteit Geesteswetenschappen werkt, is welkom. Uiteindelijk moeten we het samen doen, dus we hopen dat iedereen de gelegenheid te baat neemt om een voorstelling bij te wonen.’

De voorstelling is al eens opgevoerd voor leidinggevenden. Nemen jullie nog iets mee daarvan?

‘Na afloop van die eerste voorstelling merkten we dat mensen heel verschillend reageerden. Sommigen waren echt emotioneel geraakt, anderen hadden een meer rationele reactie. Dat zie je ook terug in de woordenwolk die we na afloop van deze voorstelling hebben gemaakt. De begrippen lopen uiteen van ‘complex’ naar ‘herkenbaar’. We zetten er daarom nog meer op in dat we open gesprekken gaan voeren, waarin elke ervaring ertoe doet. Ik hoop dat dit mensen ook helpt om zich open te stellen voor het stuk.’

Wat kunnen we na afloop van Mindlab verwachten?

‘We hopen dat het theaterstuk helpt om het gesprek over een veilig werkklimaat  ook binnen afdelingen en instituten op gang te brengen. Daar zetten we in het najaar van 2023 op in. In 2024 zetten we het thema vervolgens weer facultair op de agenda met een activiteit voor alle afdelingen en instituten.’

De voorstellingen van Mindlab vinden plaats op 25, 26 en 27 september 2023 om 14.00 en 18.00 uur in Gebr. de Nobel. Elke voorstelling is voorzien van Engelse boventiteling en wordt gevolgd door een nagesprek in groepjes. Aanmelden kan hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.