Universiteit Leiden

nl en

Teaching Fellow voor relevante interactieve onderwijsvideo's voor Methoden en Technieken

Anja van der Voort is benoemd als Teaching Fellow door de Leiden Teachers' Academy. Ze zal de financiële ondersteuning gebruiken om interactieve video's te maken voor de Methoden en Technieken-leerlijn. Deze video's passen goed bij de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden, die gericht is op blended learning, actieve betrokkenheid en flexibiliteit.

Studenten Pedagogische Wetenschappen volgen vakken over Methoden en Technieken van Onderzoek in zowel hun Bachelor als Master. Deze vakken zijn van groot belang voor hun academische ontwikkeling, bevorderen een onderzoekende houding en rusten studenten uit met essentiële onderzoeksvaardigheden voor hun toekomstige carrières.

Echter, veel studenten ervaren deze vakken als uitdagend, vooral omdat ze vaak geen  achtergrond hebben in statistiek en methodologie en moeite hebben met het inschatten van hun eigen vaardigheden.

Om dit probleem aan te pakken, heeft Anja van der Voort met behulp van een Grass shoots-subsidie in 2020 een interactieve, formatieve video ontwikkeld om eerstejaarsstudenten te ondersteunen. Deze video bevat korte kennisclips, interviews, opdrachten en vragen om de behandelde stof te begrijpen. Studenten reageerden positief op de video en gaven aan dat het hun leerproces aanzienlijk ondersteunde.

Interactieve video's voor de gehele Methoden en Technieken leerlijn

Met behulp van de financiële ondersteuning voor haar fellow streeft Anja er nu naar om formatieve, interactieve video's te maken voor de gehele M&T-leerlijn, waarbij haar hele team wordt betrokken. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbeterde vormgeving ten opzicht van de eerste video.

Het doel is om studenten actief deel te laten nemen aan hun leerproces en hen zelfregulerende vaardigheden aan te leren, waardoor de Methoden en Technieken-vakken inclusiever worden en studenten met verschillende achtergronden ondersteund worden. Dit initiatief sluit ook aan bij de streven van de universiteit naar onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering.

Over de Leiden Teachers’ Academy

De Leiden Teachers’ Academy (LTA) wil de kwaliteiten van onze beste docenten zichtbaar maken, verder ontwikkelen en universiteitsbreed benutten. De LTA bestaat uit 20 Teaching fellows, die allen een passie voor onderwijs hebben. Jaarlijks benoemd de LTA 4 fellows op voordracht van de faculteiten. Lees meer ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.