Universiteit Leiden

nl en

Ontplooi jezelf tot leider bij de Leidse Leiderschapsleergangen

Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, connectie maken of grenzen verleggen: allemaal competenties die essentieel zijn voor leiderschap. Bij de diverse leergangen van HRM Learning & Development kun je deze competenties ontwikkelen en je ontplooien tot leider. Twee collega’s vertellen over hun ervaringen.

Toen Eva van der Kruk (afdelingshoofd van het onderwijsbureau van het LIACS) voor het eerst leidinggevende werd binnen de universiteit, wilde ze graag wat meer houvast voor haar nieuwe positie. ‘Daarom koos ik voor de leergang Leiden vanuit het Midden, waarin je kijkt naar jouw positie in de organisatie en leert met wat voor partijen je allemaal te maken kunt krijgen.’

Ook voor Pim Overgaauw (Instituutsmanager van het Mathematisch Instituut) was leidinggeven nieuw. ‘In de leergang Leiderschap met Impact wilde ik vooral graag leren hoe de universiteit tegen bepaalde dingen aankijkt en wat ze belangrijk vindt. Daar past deze leergang goed bij.’

De vier leiderschapscompetenties zijn afgebeeld in een circel. Elke competentie heeft zijn eigen kleur. Connectie maken is groen. SamenWerken is oranje. Verantwoordelijkheid nemen is blauw. Grenzen verleggen is paars.
De vier leiderschapscompetenties: connectie maken, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en grenzen verleggen

Leiderschapscompetenties

Belangrijk in beide leergangen is het ontwikkelen van de leiderschapscompetenties samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, connectie maken en grenzen verleggen. Voor zowel Overgaauw en Van der Kruk zijn het vooral de competenties van samenwerken en connectie maken die voor hun eigen leiderschap belangrijk zijn. Overgaauw: ‘Ik vind het belangrijk om mensen zo te positioneren of te helpen dat zij goed hun werk kunnen doen. Een leider moet obstakels wegnemen voor diegenen die het echte werk doen.’ Van der Kruk: ‘En ook mensen helpen hun eigen weg te vinden in hun werk. Als leidinggevende moet je goede voorwaarden scheppen, zodat mensen zelf in staat zijn dingen aan te pakken.’

Verschillen tussen de leergangen

Er zijn ook verschillen tussen de twee leergangen. Zo is ‘Leiden vanuit het Midden’ meer gericht op medewerkers die een sleutelpositie in het middenmanagement van de Universiteit Leiden bekleden en heeft het geven van advies een centrale plek. Van der Kruk: ‘Je leert bijvoorbeeld hoe je bepaalde gesprekken moet voeren en op wat voor manieren je mensen kan confronteren met hun gedrag. Daarnaast werk je in een groep een adviesopdracht uit, waarbij je onder andere het krachtenveld achter de vraag analyseert en mogelijke problemen identificeert.’

'Je hebt andere belangen als je aan jezelf leiding geeft dan als je dat doet aan anderen, een team of een organisatie. Tijdens de leergang sta je daar actief bij stil.'

‘Leiderschap met Impact’, een leergang die gericht is op medewerkers die een leidende rol hebben, focust onder meer op de verschillende leiderschapsrollen die je aan kan nemen en het spanningsveld tussen die leiderschapsrollen. Overgaauw: ‘Je hebt andere belangen als je aan jezelf leiding geeft dan als je dat doet aan anderen, een team of een organisatie. Tijdens de leergang sta je daar actief bij stil en leer je over de impact van al die rollen. Daarnaast leer je over je eigen kwaliteiten, valkuilen en gedragspatronen.’

Leren van trainingsacteurs en van elkaar

Zowel Van der Kruk als Overgaauw hebben veel geleerd van de leergangen, onder andere door de verschillende oefeningen die erin verweven zijn. Zo kun je in beide leergangen gespreksvaardigheden oefenen met trainingsacteurs. Overgaauw: ‘Ik heb eindeloos respect voor die mensen, met hoe snel ze in en uit hun rol kunnen stappen om jou een aanwijzing te geven en jij het opnieuw kan proberen. Een aantal dingen die ik geoefend heb, zoals verschillende beïnvloedingsstijlen en hoe je mensen confronteert met bepaald gedrag, heb ik ook al in mijn werk kunnen toepassen.’

Van der Kruk: ‘Het was ook heel nuttig om te kijken naar hoe anderen uit je groep die gesprekken voeren. Ook al zijn de situaties of mensen waarmee zij spreken anders, ze zijn toch vergelijkbaar met die waar jij mee te maken krijgt. Iedereen durfde zich ook kwetsbaar op te stellen, wat het makkelijker maakte om open te praten en van elkaar te leren. Ik heb er ook een heel nieuw netwerk bij gekregen, want mensen vanuit de hele universiteit doen mee.’

'Ik raad hem letterlijk aan iedereen aan die wil groeien.'

Waardevolle lessen

Op de vraag of zij de leergangen kunnen aanraden, twijfelen Van der Kruk en Overgaauw geen seconde: ‘Ja’. Van der Kruk: ‘Ik raad hem letterlijk aan iedereen aan die wil groeien. Je leert namelijk zoveel over jezelf en je eigen functioneren. Je kan jezelf echt ontwikkelen bij deze leergangen.’ Overgaauw: ‘Je leert ook van alles wat je niet zomaar in een studie tegenkomt, zoals hoe je gedrag in iemand kan herkennen en wat voor gespreksstijlen je moet toepassen om dat gedrag te doorbreken. Ik ben er ook van overtuigd dat deze cursus voor iedereen nuttig is, ook voor collega’s die al jaren leidinggevende zijn.’

Wil je ook een van deze leergangen doen en het leiderschap ontwikkelen dat nodig is op onze universiteit? Op 21 november start een nieuwe leergang Leiderschap met Impact. Deze leergang wordt ook in het Engels aangeboden. De eerstvolgende Leiden in het Midden leergang start op 8 april 2024. Voor meer informatie over aanmelding en andere vragen kun je contact opnemen met HRM Learning and Development (hrmopleidingen@bb.leidenuniv.nl)

Tekst: Sabine Waasdorp

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.