Universiteit Leiden

nl en

Leiderschap

Leiderschap met impact

Wat is er nodig om de impact van jouw leidende rol te vergroten? Dat vraagt zowel een goed inzicht in jouw eigen overtuigingen en reflexen, als inzicht in het krachtenveld van de organisatie en in teamdynamiek. Deze leergang biedt een enorme versteviging van jouw leiderschap.

Docenten
Nelleke Pronk  (Ardis) Vincent Hendriks  (Ardis)
Werkvorm
Training
Blended learning: live trainingsdagen, online intervisie en voorbereidende opdrachten

Doelgroep

Deze leergang is voor medewerkers die, formeel of informeel, een leidende rol hebben (zowel WP als OBP).

Leiderschap met Impact

De leergang Leiderschap met Impact (voorheen Jouw Start in Leiderschap) gaat in op verschillende aspecten van leiderschap. 

Wanneer je leiding aan jezelf kunt geven, ben je in staat om aan anderen leiding te geven. Daarom start deze leergang met jezelf goed leren kennen. Je verdiept je inzicht in je kwaliteiten, valkuilen en (onbewuste) automatische gedragspatronen. Je werkt in deze leergang ook aan je coachende vaardigheden en gesprekstechnieken. Dit zijn de belangrijkste instrumenten om als leidinggevende anderen te motiveren en te begeleiding in hun professionele ontwikkeling. 

Je leert over het leidinggeven aan collega’s en teams en hoe je jouw visie uitdraagt en hoe je de integratieve besluitvorming stimuleert. Je krijgt handvatten om te zorgen voor een veilige en prettige werksfeer waarin iedereen zich gehoord voelt en zich committeert aan de genomen besluiten. 

Tot slot maak je kennis over de concepten van leiderschap in een steeds veranderende context, welke systemische dynamieken (of ‘wetmatige patronen’) er spelen in de organisatie, hoe je beweegt en hoe je anderen daarin kunt begeleiden.

Aanpak

Leiden met impact bestaat uit 4 modules van een hele dag en 3 online-intervisiebijeenkomsten van een halve dag. Module 1 en 2 wordt gegeven als een tweedaagse training inclusief overnachting.

Tijdens deze leergang zijn op meerdere momenten trainersacteurs aanwezig zodat je kunt oefenen met eigen casuïstiek.

Onderwerpen die aan bod komen:
•    Module 1 - Jouw leiderschap – gaat in op het verdiepen van zelfinzicht in je jouw gedragspatronen, onderliggende overtuigingen en de manier waarop deze tot uiting komen in jouw leiderschap.
•    Module 2 - Leidinggeven aan professionals: in deze module werk je aan de vaardigheden die je nodig hebt om leiding te kunnen geven aan professionals. 
•    Module 3 - Leidinggeven aan teams: gaat in op twee facetten van teamsturing: het uitdragen van visie en het omgaan met reacties op deze visie. 
•    Module 4 - Leidinggeven in het systeem: geeft inzicht in de dynamieken in een organisatie en geeft je handvatten in hoe je hierop invloed kunt uitoefenen.

Competenties

Binnen de universiteit werken we aan verbindend en flexibel leiderschap. Hiervoor zijn verschillende leiderschapscompetenties nodig. In deze leergang komen onder andere de volgende competenties aan bod:

•    Zelfbewustzijn 
•    Veerkracht 
•    Stip aan de horizon 
•    Wendbaar maken 
•    Flexibiliteit 
•    Werken met verschillende stijlen 
•    Conflictmanagement 
•    Inspirerende visie 

Na afloop van de leergang heb je:

  • Meer inzicht in jouw persoonlijke dynamiek en hoe dit jouw leiderschap beïnvloed;
  • Kennisgemaakt met belangrijke leiderschapsvaardigheden als coachen en gespreksvoering
  • Handvatten voor het uitdragen van jouw visie als leidinggevende;
  • Handvatten om te komen tot breed gedragen besluiten en afspraken
  • Inzicht in de dynamiek van een grote organisatie en hoe daar als leidinggevende in te bewegen.

Deze leergang maakt onderdeel uit van de leiderschapsontwikkelingsopleidingen van de Universiteit van Leiden. Met deze opleidingen wil de universiteit mensen die formeel of informeel leidinggeven de kans bieden om hun eigen leiderschapsstijl te ontdekken, kennis op te doen van de organisatie en hun repertoire aan vaardigheden te verruimen. Hiermee bouwen we aan een werkomgeving waarin talent zich kan ontwikkelen en waar onze ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en impact tot bloei komen. Bovendien kunnen we met flexibel en verbindend leiderschap goed inspelen op de dynamische uitdagingen van deze tijd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.