Universiteit Leiden

nl en

Open Science Festival: een dag in het teken van gezamenlijk belang, gelijkheid, eerlijkheid en duurzaamheid

Bij het nationale Open Science Festival in Rotterdam kwamen 400 deelnemers – waaronder veel collega’s van de Universiteit Leiden - met een passie voor onderzoek en kennisdeling bijeen. We vroegen vier collega’s om hun ervaringen te delen en te vertellen hoe ze Open Science aan de Universiteit Leiden in de praktijk brengen.

Sarah de Rijcke, Hoogleraar Wetenschaps- en evaluatiestudies & Ambassadeur Academia in Motion

‘Ik nam deel aan twee paneldiscussies op het Festival: één waarin ik mijn ervaringen deelde als co-auteur van de UNESCO Recommendation on Open Science, en één over het ontwikkelen van incentives voor Open Science. Open Science gaat niet alleen over kwaliteit en integriteit, maar ook over gezamenlijk belang, gelijkheid, eerlijkheid en duurzaamheid. Ik zie het als onderdeel van een bredere maatschappelijke transformatie. We hebben meer diverse perspectieven en inclusieve participatie in de wetenschap nodig vanwege de enorme wereldwijde uitdagingen waar we voor staan. Misschien heb je Oppenheimer gezien? Niet alle wetenschap en innovatie is onschuldig, dus we moeten goed in de gaten houden met wie we samenwerken en welke resultaten we creëren door wetenschap open te stellen. En we moeten ook reflectief leren stimuleren. Geen standaard ranglijsten en metrics alsjeblieft!

Wil je over deze onderwerpen in gesprek met mij en andere collega’s van de Universiteit Leiden? Dan nodig ik je van harte uit om deel te nemen aan ons Academia in Motion Festival in november.’ 

Margaret Gold, Coördinator van het Citizen Science Lab

‘Ik vertegenwoordigde het Dutch Citizen Science Network op het Festival. Ik moedig iedereen van de Universiteit Leiden die geïnteresseerd is in citizen science aan om deel te nemen aan dit netwerk. Het is een geweldige manier om andere onderzoekers te ontmoeten en van elkaar te leren,  vooral om collega’s te ontmoeten die misschien tegen soortgelijke uitdagingen aanlopen op het gebied van ethiek of over hoe om te gaan met gegevens. Dit ondersteunen we ook binnen de Universiteit Leiden. Neem contact op met het Citizen Science Lab als je meer wilt weten over voorbeelden van citizen science in jouw onderzoeksgebied, of als je advies wilt over hoe je Citizen Science kunt toepassen in de ontwerp- of offertefase van een project. We wisselen graag ideeën uit.

Citizen Science is belangrijk voor Open Science omdat het een cruciaal onderdeel  is van het openstellen van het wetenschappelijke proces, niet alleen de resultaten ervan. We betrekken mensen bij het proces zelf.’ 

Daniela Gawehns, Promovenda bij LIACS

‘Ik was erbij met collega's van het Netherlands eScience Center. We hebben een paneldiscussie georganiseerd over onderzoeksinfrastructuur voor duurzame software. Onderzoeksinfrastructuren zijn bijvoorbeeld versiebeheersystemen. Het gaat erom dat je bij elke stap in het onderzoeksproces weet wat je aan je code hebt gedaan en dat je altijd terug kunt gaan. We stellen vragen over hoe we dit soort infrastructuur op nationaal niveau financieren en waar we het hosten.

Het onderwerp van transparante onderzoeksworkflows maakt deel uit van Open Science discussies omdat transparantie de sleutel is tot meer robuust en reproduceerbaar onderzoek. Goede onderzoeksinfrastructuur vergemakkelijkt ook onderzoek over disciplines en grenzen heen. Het maakt ons onderzoek betekenisvoller.

Als je meer wilt weten, neem dan contact met mij op of neem deel aan het nieuwe Netherlands Reproducibility Network (NLRN). Ik ben de nieuwe coördinator. We gaan later dit jaar officieel van start.'

Andrew Hoffman, Service Scientist bij FSW

Ik denk met onderzoekers mee over welke datamanagementgegevens ze in hun onderzoeksvoorstellen of datamanagementplannen moeten opnemen. We bespreken waar ze hun onderzoeksgegevens het beste kunnen bewaren, archiveren en delen en we praten over de ethische en politieke aspecten. Het draait allemaal om het waarborgen van een eerlijk, duurzaam en goed gedocumenteerd proces gedurende een bepaald project. Op het festival gaf ik een workshop met mijn FSW-collega's Céline Richard, Clifford Tatum en Katie Hudson. De focus lag op de voortdurende inspanningen om gezamenlijke beleidsrichtlijnen te ontwikkelen voor de manier waarop onderzoeksgegevens moeten worden behandeld aan de Nederlandse faculteiten der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. De workshop was een eerste stap op weg naar een nationale consultatie. We streven ernaar om waardering voor epistemische diversiteit een belangrijk onderdeel van dergelijke richtlijnen te maken. Bij FSW voeren we ook een breder onderzoeksprogramma uit om beter te begrijpen hoe 'goed' Research Data Management (RDM) eruit ziet in deze verschillende velden, en wat de implicaties hiervan zijn voor RDM-beleid en -praktijk.’

Leer meer over Open Science en Erkennen & Waarderen aan de Universiteit Leiden

Kom naar het Academia in Motion Festival op 2 november — voor alle collega's van de Universiteit Leiden en het LUMC!

Aanmelden & programma

Open Science Festival website

Foto (boven): Pim Rusch / IM-Studio.eu (CC BY 4.0)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.