Universiteit Leiden

nl en

De dag van Jasper

Jasper Knoester is de decaan van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. Hoe gaat het met hem, wat doet hij precies en hoe ziet zijn dag eruit? In elke nieuwsbrief geeft Jasper een inkijkje in zijn leven.

Dinsdag 12 december

‘Opgewekt fiets ik naar het station. Het regent niet, er is weinig wind en de temperatuur is comfortabel fris. Bijna de kortste dag van het jaar en er komen al voorjaarsgedachtes in me op. Eerst gelukkig nog het skiseizoen, dat voor ons gezin over 12 dagen start in de nachttrein naar Innsbruck. In de overvolle ochtendtrein naar Leiden geeft dat me een blij gevoel.

De bestuursvergadering kent vandaag een grote variëteit aan onderwerpen. Als afsluiter overleggen we uitvoerig over de invoering van het nieuwe besturingsmodel in de faculteit en de reorganisatie die daarmee gepaard gaat. We zitten in een belangrijk fase, waarin wekelijks besluiten moeten worden genomen. Daarover moet ook weer goed gecommuniceerd worden met betrokken staf in de instituten en de personeelsgeleding van de faculteitsraad. Morgen is er weer een belangrijke informatiesessie, waarin we uiteraard ook nuttige feedback hopen te ontvangen.

In de middag overleggen we over een mogelijk investering in de faculteit, waarover dit jaar nog besloten moet worden. Een buitenkans, maar wel een kostbare en de tijdsdruk maakt het niet makkelijker. Nog veel te doen voor de Kerst, hopelijk met een mooi eindpunt. Er volgt nog een werkoverleg met Carey waarin we de agenda voor de nabije toekomst doornemen en een overleg met Elice (hoofd HR) en José (beleidsmedewerker onderzoek) over genderbeleid. Dit is een onderdeel van breder diversiteitsbeleid, waarmee ook veel instituten actief bezig zijn. We mogen ons gelukkig prijzen met het RISE netwerk in de faculteit dat vrouwelijke medewerkers verbindt en een platform biedt. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering en we bespreken welke acties speciale aandacht verdienen.

Om 4 uur kondig ik blij de eerste versie van de Tuesday Talks: Science Insights aan. Dit is de veelgevraagde opvolger van This Week’s Discoveries, een bijeenkomst met een wetenschappelijk verhaal, toegankelijk voor de hele faculteit. Deze sessies zijn in coronatijd langzaam verloren gegaan en tijdens gesprekken over het strategisch plan hebben veel mensen gevraagd naar een herstart. Vanmiddag is dat dus een feit. We doen het voorlopig maandelijks in het Atrium van het Gorlaeusgebouw. Na de opening van de nieuwbouw zullen we bekijken wat de beste locatie is. De opzet: korte mededelingen vanuit het faculteitsbestuur, een wetenschappelijk verhaal en als toetje een borrel. De doelstelling is om te verbinden en nieuwsgierigheid te prikkelen. Ik ben er erg blij mee!

Vanmiddag spreekt Michel Mandjes, sinds 1 september hoogleraar Probability and Operations Research in het Mathematische Instituut. Michel is een wereldwijd erkend expert op het gebied van complexe netwerken met stochastische eigenschappen, een onderwerp dat tal van toepassingen kent, in wetenschap en dagelijks leven. Hij deelt zijn fascinatie voor dit gebied en geeft aan waar de grote uitdagingen liggen voor de toekomst. Ook nodigt hij het publiek uit contact op te nemen als men mogelijkheden voor samenwerking ziet of wil onderzoeken. Complexe Netwerken is als een van de facultaire thema’s gekozen in ons strategisch plan en kent al een traditie van samenwerking, ook over de grenzen van de faculteit. Het is dan ook een prachtige stimulans voor dit thema dat Michel onze gelederen is komen versterken.

Na de levendige borrel ga ik naar het academiegebouw, waar ik met de WD’s en José een eindejaarsdiner houd. Het is goed elkaar af en toe in zeer ontspannen sfeer te treffen. Natuurlijk gaat het gesprek ook tijdens zo’n diner deels over zaken die ons binnen de universiteit bezighouden. Het is wat mij betreft een zeer geslaagde gelegenheid.

Thuisgekomen praat ik bij met de kinderen. Ik bereid me voor op de informatiebijeenkomst van morgen over de reorganisatie, lees nog een paar stukken en help even bij wat leerwerk scheikunde. Het zijn voor iedereen de laatste loodjes voor de Kerst. En dan lekker naar de sneeuw en de ski’s onder. Goed vooruitzicht.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.