Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe rol voor de labcoördinator

Met de nieuwe SSH-labs zullen ook de labcoördinatoren een nieuwe rol gaan vervullen. Een interfacultaire werkgroep, met medewerkers van Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Geesteswetenschappen en SOLO, bespreekt momenteel de nieuwe rol van de labcoördinatoren, en hoe zij het beste kunnen samenwerken met de centrale labmanager om alle onderzoekers te faciliteren.

Om de doelstellingen van de SSH-labs te realiseren en de interdisciplinaire samenwerking en een betere benutting van de beschikbare middelen te bevorderen, wordt de inzet van alle SSH-labs centraal gecoördineerd door de nieuwe SSH-labmanager, Maureen Meekel (SOLO).

De inzet van de nieuwe labs in het Sylviusgebouw wordt al centraal gecoördineerd door deze SSH-labmanager. De start van de renovatie van de labs in het Pieter de la Court-gebouw staat gepland voor de zomer van 2024. Na deze renovatie zullen deze labs ook gecoördineerd worden door de labmanager van de SSH in plaats van de labcoördinator.
 
Zo zullen de labcoördinatoren zich minder richten op administratieve taken, maar meer op het geven van advies over onderzoeksapparatuur en -opstellingen, en zullen ze de communicatie tussen de onderzoekers, de labmanager en SOLO faciliteren.
 
Erik de Kwaadsteniet (labcoördinator  bij de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie): 'We zitten nu midden in het herontwerpproces en bereiden een eerste document voor waarin de nieuwe rol van de labcoördinatoren staat en hoe zij het beste kunnen samenwerken met de nieuwe labmanager en SOLO. Dit is een heel andere situatie nu de laboratoriumplanning gecentraliseerd wordt. Wij proberen ervoor te zorgen dat de overgang naar de SSH-labs zo soepel mogelijk verloopt.'

Heb je vragen over deze overgang? Neem dan contact op met je labcoördinator. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.