Universiteit Leiden

nl en

Twee nieuwe Leidse leden voor De Jonge Akademie

De Leidse onderzoekers Fenneke Sysling (Instituut voor Geschiedenis) en Joris van der Voet (Instituut Bestuurskunde) worden dit jaar lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines. Sysling, Van der Voet en acht andere onderzoekers worden op 26 maart officieel geïnstalleerd bij het platform. Tijdens hun vijfjarig lidmaatschap maken zij zich sterk voor projecten op het gebied van wetenschapsbeleid, interdisciplinariteit, internationalisering en de relatie tussen wetenschap en samenleving. Alle nieuwe leden hebben zich wetenschappelijk bewezen en zijn minder dan tien jaar geleden gepromoveerd.

Waar doen de nieuwe leden van Universiteit Leiden onderzoek naar?

Fenneke Sysling

Wat kunnen we leren van wetenschap uit het verleden? Fenneke Sysling is historicus van wetenschap en kolonialisme en doet onderzoek naar de rol van gewone mensen als onderzoeksobjecten, beïnvloeders en gebruikers van wetenschappelijke kennis. Sysling onderzoekt in het bijzonder de voormalige Nederlandse koloniën. Momenteel leidt ze een project naar medische experimenten op mensen in Zuidoost-Azië in de koloniale tijd.

Joris van der Voet

Onduidelijke, inconsistente of onuitvoerbare politieke doelstellingen maken het werk van ambtenaren ingewikkelder, en ook meer politiek. Joris van der Voet doet experimenteel gedragswetenschappelijk onderzoek naar besluitvorming en gedrag in de publieke sector – van topambtenaren die beleid vormgeven tot professionals die publieke diensten verlenen. Met zijn team bestudeert hij hoe ambtelijke besluitvormers hun aandacht verdelen om maatschappelijke problematiek te begrijpen, te prioriteren en beleidsoplossingen te genereren. In samenwerking met de bestuurlijke praktijk ontwikkelt Van der Voet de kennis die nodig is om beleid en publieke dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de behoeften, capaciteiten en verwachtingen van burgers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.