Universiteit Leiden

nl en

Hoe gaat het met de Stuurgroep Perspectief 2028? ‘ Advies eind april verwacht’

Bij gelijkblijvend beleid wordt de Faculteit Geesteswetenschappen in 2024 en de jaren daarna geconfronteerd met een financieel tekort. De Stuurgroep Perspectief 2028 onder leiding van Manon van der Heijden is ingesteld om te adviseren over mogelijke maatregelen.

De stuurgroep volgt het Kernteam op, dat een eerste kwantitatieve verkenning van de relevante ontwikkelingen en financiële mogelijkheden voor de faculteit heeft gedaan. De leden van de stuurgroep hebben sinds eind januari gesprekken gevoerd binnen de faculteit om meer kwalitatieve informatie te vergaren over en duiding te geven aan onder meer de daling van de studentenaantallen, de efficiëntie van opleidingen in het algemeen en specifieke kosten en baten van de faculteit.

Drie vragen

De stuurgroep gaat daarbij uit van drie vragen: Wat zijn “untouchables”? Waar kunnen kosten worden verminderd? Welke financiële kansen liggen er die we te weinig aanboren? Daarvoor wordt de stuurgroep bijgestaan door een adviesgroep bestaande uit Monique van der Arend (hoofd financieel-economische zaken), Annemiek Hogendorp (hoofd HRM) en Tim Lamers (hoofd onderwijsadvies en kwaliteitszorg).

Daarnaast heeft de stuurgroep alle leden van het Faculteitsbestuur en de wetenschappelijk directeuren benaderd om aan collega’s buiten de faculteit (WD’s) of buiten de universiteit (FB-leden) te vragen naar hun ervaringen en ideeën op dit gebied. Bij veel andere faculteiten en universiteiten bestaan immers dezelfde problemen. Ook hebben de Faculteitsraad en leden van de afdeling OSZ concrete suggesties gedaan.

Oplevering advies

De stuurgroep verwacht haar advies volgens planning eind april voor te leggen aan het Faculteitsbestuur. Daarna wordt het ook besproken in de Faculteitsraad.  Collega’s met vragen of suggesties kunnen zich wenden tot voorzitter Manon van der Heijden.

De stuurgroep bestaat uit Manon van der Heijden (voorzitter, hoogleraar Urban History, voormalig WD Instituut voor Geschiedenis), Maarit van Gammeren (Instituutsmanager LUCL, ook lid van het Kernteam), Lisa Cheng (hoogleraar General Linguistics, voormalig WD LUCL), Ivo Smits (hoogleraar Arts and Cultures of Japan) en Annemarie Bibo (bestuurssecretaris). De leden van de stuurgroep zijn benoemd op basis van hun deskundigheid en niet uit hoofde van een vertegenwoordigende functie in onze faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.