Universiteit Leiden

nl en

Beleid en visie

Goed wetenschappelijk onderzoek is cruciaal voor een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. Vanuit deze visie geeft de Universiteit Leiden extra aandacht aan vier initiatieven.

Big Data omzetten in kennis

Universiteiten, bedrijven, organisaties en samenlevingen krijgen steeds meer te maken met enorme hoeveelheden data. Het is een grote uitdaging om deze Big Data te transformeren tot kennis. De Universiteit Leiden heeft daarom een universiteitsbreed onderzoeksprogramma Data Science in het leven geroepen.

Leiden-Delft-Erasmus Universities

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken al jaren intensief samen. In 2012 is deze samenwerking geformaliseerd in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE). Zo kan er nog beter met een multi- en interdisciplinaire benadering worden gewerkt aan grote en complexe maatschappelijke vraagstukken.

Internationalisering in het onderzoek

Leidse onderzoekers werken samen met andere onderzoekers over de hele wereld. De universiteit heeft een regiobeleid vastgesteld, waarbij extra aandacht uitgaat naar drie regio’s waarmee intensief contact is vanuit meerdere faculteiten: China, Indonesië en Latijns-Amerika en de Cariben.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.