Universiteit Leiden

nl en

Hooglerarenbeleid

Ons hooglerarencorps vormt het fundament van de universiteit. De lat voor onze hoogleraren ligt dan ook hoog. Zij leveren erkende kwaliteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs en academisch leiderschap. In ons Hooglerarenbeleid staat hoe de Universiteit Leiden hoogleraren ondersteunt om deze hoge verwachtingen waar te kunnen maken.

Loopbaan, leiderschapsontwikkeling en academisch leiderschap zijn belangrijke elementen voor de universiteit. Deze hebben een vaste plek gekregen in het Hooglerarenbeleid van de universiteit. Het Hooglerarenbeleid beschrijft ook de vereisten voor een benoeming en de benoemingsvarianten.

Focus op academisch leiderschap

Focus op academisch leiderschap is belangrijk, om te bevorderen dat alle wetenschappers goed presteren op het gebied van onderwijs en onderzoek. Leidse hoogleraren zetten zich als leidinggevenden binnen de instituten in voor het:

  • op niveau houden van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek
  • vormgeven van een goede organisatie van onderwijs en onderzoek
  • leveren van een bijdrage aan de wetenschappelijke en maatschappelijke behoefte door hoogopgeleide academici

Wetenschappelijk talent

Ook het onderhouden van internationale netwerken is een taak van hoogleraren, net als het binnenhalen van subsidies en het vergroten van de wervingskracht van de universiteit.

Onze universiteit is in toenemende mate afhankelijk van de financiering vanuit NWO en de Europese Unie. Wetenschappelijk talent is nodig om succesvol deel te nemen in de competitieve middelenverdeling. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent vraagt om selectiviteit bij de werving van wetenschappelijk personeel en in de vormgeving van de wetenschappelijke carrière die daarop volgt. Hoe de universiteit het eigen hooglerarenkorps hierin begeleidt, vind je terug in de brochure Hooglerarenbeleid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.