Universiteit Leiden

nl en

Digitale toetstools

Lees meer over de beschikbare tools.

Niet zeker welke tool je nodig hebt? Bekijk de tool overview op de universitaire teachingsupport site.

Toetssoftware

FGW maakt momenteel gebruik van de digitale toetssoftware Remindo. Hiermee kan getentamineerd worden zowel op de campus als vanuit huis. 

Voordelen van Remindo zijn bijvoorbeeld:

 • Automatisering van het nakijkwerk. Gesloten vragen worden direct automatisch nagekeken en nakijkwerk voor open vragen is makkelijk te verdelen onder collega's
 • Plagiaatcheck op open vragen
 • Verscheidene andere opties om fraude tegen te gaan
 • Uitgebreide analyses over de kwaliteit van je tentamen als geheel, en van de individuele vrage
 • Mogelijkheid om een database op te bouwen van zowel vragen als hele toetsen die makkelijk te hergebruiken zijn
 • Gebruiksvriendelijke interface voor studenten
 • Een groot aanbod aan verschillende vraagtypes. De inclusie van video- en audiofragmenten is hierbij ook mogelijk

Remindo kan worden ingezet voor zowel formatieve (tussentijdse) toetsjes als summatieve tentaminering. Bekijk deze demo, die laat zien welk type vragen je kunt gebruiken met Remindo en wat je studenten te zien krijgen bij het maken van de toets. Bekijk ook deze webinar voor een gedetailleerdere introductie van het programma.

Wil je summatieve tentamens afnemen in Remindo? Dan helpt ECOLe je bij het opzetten van je tentamen. In de Digital Assessment Module wordt dit hele proces beschreven. Lees dit goed door als je gebruik wilt maken van onze service. Vraag tentamens uiterlijk 20 werkdagen van tevoren aan.

Ben je geïnteresseerd in formatief toetsen? Bekijk hier de webinar Formative Assessment with Remindo of check de Formatief toetsen pagina.

Het is ook mogelijk DIY-er te worden, zowel voor formatief and summatief. Bij Remindo komt wel enige leercurve kijken, maar ECOLe staat altijd klaar voor hulp en begeleiding.

Brightspace heeft een geïntegreerde toetstool: Quizzes. Dit is een gebruiksvriendelijke tool waarmee simpele toetsen met open en gesloten vragen kunnen worden afgenomen.

Toetsen op de campus met Quizzes wordt sterk afgeraden. Een plagiaatcheck en veel andere methodes om fraude tegen te gaan zijn namelijk niet mogelijk. Om deze reden wordt Quizzes door ons alleen aangeraden voor formatieve (tussentijdse) toetsen. Voor meer info over formatief toetsen check de Formatief toetsen pagina.

Voordelen van Quizzes zijn bijvoorbeeld:

 • Mogelijkheid om een database op te bouwen van vragen die makkelijk hergebruikt kunnen worden
 • Gesloten vragen worden direct automatisch nagekeken.
 • Nakijken is mogelijk met meerdere collega's (let wel: tegelijk nakijken is niet mogelijk).
 • Een groot aanbod aan verschillende vraagtypes. De inclusie van video- en audiofragmenten is hierbij ook mogelijk.

Voor meer informatie over Brightspace Quizzes bekijk dit Protocol (ENG) en de universitaire Screensteps- en Teachingsupport pagina's

Schrijfopdrachten

Assignments is de plek om studenten essays of andere schrijfopdrachten in te laten leveren. Combineer Assignments met TurnitIn om te laten checken op plagiaat. 

Voor meer informatie bekijk dit Protocol (ENG). Zie ook de universitaire Screensteps- en Teachingsupport pagina's.

TurnitIn is een plagiaatchecker tool. Naast de toetssoftware Remindo is deze ook geïntegreerd in bijvoorbeeld Brightspace Assignments.

Gebruik het TurnitIn Assignments Protocol (ENG) om zelf je opdrachten of take-home tentamen voor studenten klaar te zetten in Brightspace.

Zie ook de universitaire Screensteps- en Teachingsupport pagina's voor meer informatie.

Peer review en samenwerkend leren

FeedbackFruits is een veelzijdige tool. Primair wordt deze gebruikt voor peer review, waarbij studenten elkaars werk (documenten, audio of video) beoordelen. Ook is het mogelijk om studenten interactief een document, audio of video te laten bespreken. Zo kunnen zij elkaar helpen of opmerkingen en vragen achterlaten voor de docent. 

Een andere optie is ‘automated feedback’, een AI-hulpmiddel voor het nakijken van documenten. Zet parameters, bijvoorbeeld voor interpunctie of citatiestijl. De software zal dan automatisch het document daarop scannen, waardoor jij je meer kunt focussen op de inhoud. 

De FeedbackFruits Tool Suite heeft nog vele andere opties. Deze kun je bekijken in de FeedbackFruits tool list, opgezet door ECOLe, of op de Teachingsupport (bekijk de sidebar voor alle onderwerpen).

Voor meer informatie bekijk de Screensteps pagina en de officiële FeedbackFruits supportsite

Studenten kunnen gebruik maken van dezelfde video- en audio tools die voor docenten beschikbaar zijn. Er is daarnaast een handleiding voor studenten om hen te helpen bij het maken van video-essays.

Gebruik Discussions om studenten bezig te houden met het lesmateriaal. Laat ze bijvoorbeeld vragen stellen over lessen of artikelen, faciliteer discussies over lesmaterialen, of vraag om een wekelijkse inbreng of vragen over leesmateriaal. 

Voor meer info, zie de universitaire Screensteps- en Teachingsupport pagina’s.

Pitch2peer is een tool waar studenten video- en audiobestanden kunnen inleveren. Bijvoorbeeld digitale presentaties, kennisclips of podcasts. Op Pitch2Peer kunnen studenten vervolgens elkaars werk beoordelen aan de hand van door jou opgestelde criteria. 

Zie ook de universitaire Screensteps- en Teachingsupport pagina's voor meer informatie.

Studenten kunnen gebruik maken van dezelfde video- en audio tools die voor docenten beschikbaar zijn. Er is daarnaast een handleiding voor studenten om hen te helpen bij het maken van video-essays.

Activerend leren

Wooclap is een interactieve tool die tijdens de les gebruikt kan worden om bijvoorbeeld kleine quizzes of een poll af te nemen. Dit bevorderd actieve deelname aan het onderwijs. Studenten kunnen hieraan meedoen via hun laptop of mobiele telefoon. Het is een intuïtief programma met een snelle leercurve en veel mogelijkheden. 

Voor meer info, zie de universitaire Screensteps- en Teachingsupport pagina’s of stuur een mailtje naar ecole@hum.leidenuniv.nl. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.