Universiteit Leiden

nl en

Intervisie

Docenten kunnen deelnemen aan een intervisiegroep waarin tools worden besproken om met didactische uitdagingen gerelateerd aan diversiteit en inclusie om te gaan.

De universiteit wordt steeds diverser. Meer internationale studenten en studenten met diverse achtergronden vinden hun weg naar de Universiteit Leiden en maken hun aanwezigheid kenbaar. De toegenomen diversiteit van de studentenpopulatie brengt eigen uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor studenten met verschillende achtergronden en verschillende behoeftes? Hoe begeleiden we discussies wanneer studenten steeds meer intolerant lijken voor verschillende meningen? Hoe reageren we op de vraag van studenten om trigger warnings te gebruiken, of wanneer studenten ons uitdagen om het curriculum te dekoloniseren?

De opzet van de intervisiegroep bestaat uit twee blokken van drie sessies. Ieder semester worden drie bijeenkomsten georganiseerd op donderdagochtend van 9:15 tot 11:00 uur (data, tijden en locatie onder voorbehoud). Ieder blok is georganiseerd rond een specifiek thema. In blok 1 richten we de aandacht op identiteitskenmerken en bespreken we hoe deze kenmerken een rol spelen in de collegezaal en in leerervaringen van zowel studenten als docenten. In blok 2 focussen we op specifieke D&I uitdagingen die docenten kunnen tegenkomen in de collegezaal én daarbuiten.

Het succes van de intervisiesessies is afhankelijk van de dynamiek en aanwezigheid van de groep. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich committeren aan de intervisiegroep en alle bijeenkomsten met een open houding zullen bijwonen.

Afhankelijk van de voorkeurstaal van de deelnemers zullen de intervisiesessies in het Nederlands of in het Engels worden gehouden.

Meer informatie en aanmelden

Afhankelijk van de voorkeurstaal van de deelnemers zullen de intervisiesessies in het Nederlands of in het Engels worden gehouden.

Klik hier voor meer informatie

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.