Universiteit Leiden

nl en

Thema: Vakevaluaties

Het Faculteitsbestuur en de onderwijsdirecteuren vinden dat we binnen onze faculteit verstandiger moeten en kunnen omgaan met het meetinstrument, de vakevaluaties.

Er is begin 2023 een discussiestuk opgesteld waarbij veel betrokkenen zijn gehoord, met daarin vijf aanbevelingen die passen binnen de kaders van de Universiteit Leiden. Het gaat hierbij niet om een fundamenteel andere wijze van vakevaluaties, maar vooral om een cultuuromslag hoe we binnen de FGGA hiermee omgaan.

Nadat het discussiestuk over de vakevaluaties en de daarin voorgestelde verbeterpunten binnen de verschillende instituten is besproken, is er nu een vervolg in de vorm van een actieagenda. In deze actieagenda vind je per verbeterpunt een lijst met actiepunten waar we het komend half jaar aan gaan werken. Bekijk de actieagenda bij het project vakevaluaties FGGA hier

Heb je suggesties of wil je meedenken? We horen het graag! Je kunt contact opnemen met Dianne Karkdijk en Annemarie Bouwman.

Een van de verbeterpunten is het bewustzijn onder studenten vergroten over de rol en het gebruik van de studentenevaluaties. Studenten weten vaak niet waar de vakevaluaties voor dienen en wat er met de resultaten gedaan wordt. Het gevolg is dat de evaluatieformulieren niet altijd op een serieuze manier worden ingevuld. Daarnaast verschijnen er soms opmerkingen en kritiek op het formulier die niks met het vak te maken hebben. Dit is niet alleen vervelend voor individuele docenten, maar maakt ook dat de resultaten van de vakevaluaties niet altijd even nuttig/bruikbaar zijn.

Door middel van twee informatievideo’s (in eerste instantie vooral bedoeld voor de studenten van de bachelor Bestuurskunde en de bachelor Security Studies) willen we studenten bekend maken met het gebruik van vakevaluaties bij hun opleiding, en ze duidelijk te maken dat hun feedback belangrijk is – voor de docent, voor de opleidingscommissie (OLC) en voor de opleiding als geheel. Het is belangrijk dat studenten op een constructieve manier het evaluatieformulier invullen.

Door zowel context te geven over het gebruik van de resultaten van de evaluatieformulieren, als een aantal handvaten te geven voor het invullen van de formulieren, hopen we dat studenten het formulier op een serieuzere en constructievere manier zullen invullen.

Deze video’s worden in blok 1 van het academisch jaar 2023-2024 gebruikt in het kader van de vaardigheden-sessies binnen het Mentoraat van de bachelor Bestuurskunde en bij de sessies van het vak Skills Lab 1 in de bachelor Security Studies. Tijdens deze sessies staan onderwerpen als academische omgangsvormen, ‘peer review’ en feedback geven centraal, en dit is dus een goed moment om ook de vakevaluaties te bespreken. De video kan aanleiding zijn voor verdere discussie in de groep.

Video Security Studies

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Video Bestuurskunde

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.