Universiteit Leiden

nl en

Megamenu en context

Het megamenu (op de site ‘Menu’ geheten) is een menu met submenu’s waarin informatie wordt aangeboden aan studenten en medewerkers.

Het is mogelijk om het megamenu uit te breiden met extra menu items met daarin blokken zoals tekstblokken, afbeeldingsblokken, call to actions, etc.

Bij Wie doet wat is beschreven wie verantwoordelijk is voor het bewerken van welke onderdelen in het megamenu.

Megamenu medewerkerswebsite

De informatie die via het megamenu getoond wordt, betreft naast algemene content ook specifieke content op het niveau van organisatie-eenheid. Een organisatie-eenheid kan bijvoorbeeld een faculteit, instituut of opleiding zijn.

Wanneer een bezoeker kiest voor zijn/ haar organisatie-eenheid (medewerkerswebsite) of opleiding (studentenwebsite), wordt naast de centrale content, ook de content van de gekozen "context" getoond. In de afbeelding hieronder heeft de bezoeker de context "Geesteswetenschappen" > "Centre for the Arts in Society" gekozen. Hierdoor worden de facultaire en instituutscontent getoond in de desbetreffende tabbladen. 
Zie ook Tonen van megamenu-content adhv context.

Contextuele informatie specifiek voor Centre for the Arts in Society

Het megamenu bestaat uit maximaal 4 niveaus

Een menustructuur aanmaken met contextuele informatie op niveau 3

Voorbeeld:

Voorbeeld menustructuur met contextuele informatie op niveau 3

Een menustructuur aanmaken met contextuele informatie op niveau 4

Hierbij wordt - ten opzichte van het voorbeeld hierboven - een extra tussenniveau gecreëerd met een landingspagina.

Voorbeeld menustructuur met contextuele informatie op niveau 4

Een menustructuur aanmaken met contextuele informatie op niveau 2

Dit werkt vergelijkbaar als het aanmaken van een menustructuur met contextuele informatie op niveau 3 en 4.

De centrale redactie maakt de structuur van het megamenu aan, incl alle landingspagina's, centrale contentpagina's en facultaire contentpagina's en de vertalingen hiervan.

Het aanmaken van facultaire, instituuts- en opleidingsfolders en -pagina's ligt bij de centrale redactie, evenals de landingspagina's en de centrale contentpagina's.

De facultaire redactie kan de facultaire contentpagina van de eigen faculteit bewerken en de instituuts- en opleidingsfolder en pagina's aanmaken/ bewerken.

Zowel de medewerkers- als de studentenwebsite heeft een centrale redactie.

Voor wat kun je terecht bij de centrale redactie?

  • Ideeën voor uitbreiden van het megamenu met menu-items
  • Het aanmaken van een facultaire contentpagina onder een centrale contentpagina.
  • Wanneer je een vertaling wilt aanmaken van een facultaire contentpagina en de map in de andere taal is nog niet aanwezig, kun je hiervoor terecht bij de centrale redactie.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.