Universiteit Leiden

nl en

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De FSW stelt zich dan ook als doel om een gemeenschap van studenten en medewerkers te creëren waarbinnen iedereen zich als volwaardig lid gehoord en welkom voelt.

FSW gedragscode

Onderwijs en onderzoek worden verrijkt als een diversiteit aan ervaringen en perspectieven uitgewisseld kan worden. Om deze verrijking te laten slagen is het nodig dat iedereen, studenten en medewerkers, zich welkom en gerespecteerd voelt. De gedragscode is opgesteld om hierbij te ondersteunen. Wie werkt aan de FSW, onderschrijft deze gedragscode. 

Vanuit de gedragscode handelen betekent dat FSW medewerkers en studenten:

  • zich respectvol gedragen en uiten
  • integer handelen
  • onbevooroordeeld luisteren
  • open staan voor reflectie op eigen (impliciete) bias en interpretaties
  • argumenteren/debatteren op basis van verifieerbare bronnen.

Vragen?

Voor vragen over de hantering van de FSW Gedragscode, of over inclusief onderwijs in brede zin, mail naar inclusiveteaching@fsw.leidenuniv.nl. Je vraag wordt opgepakt door de Diversiteit en inclusie-experts van de POPcorner en/of FSW Onderwijsbeleid. 

Meer informatie over inclusief onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.