Universiteit Leiden

nl en

Demonstratie

Demonstraties kunnen gebruikt worden om een vaardigheid of een procedure in een praktijksetting te laten zien en toe te lichten, bijvoorbeeld in een lab of een (fictieve) rechtszaal.

Demonstration DNA extraction with Lotte Pet (PhD) and Prof. dr. Robert Zwijnenberg, from the MOOC ‘Genetic Privacy: Should we be concerned?’

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Wanneer gebruik je deze vorm? Als je:

  • Wilt dat je studenten een bepaalde vaardigheid of procedure leren beheersen.
  • Je studenten wilt voorbereiden voor een experiment.
  • De kracht van video wilt gebruiken ('show, don’t tell').
  • Gedrag wilt sturen met behulp van rollenspellen.   

Denk eraan dat je:

  • Je opname heel goed moet 'scripten' en voorbereiden; tijdens een procedure moet iedere handeling goed worden uitgevoerd en ingekaderd, zodat je de details goed kunt zien.
  • Alle materialen bij de hand hebt en dat er een locatie beschikbaar is (en een paar duplicaten om de opname over te kunnen doen). 
  • Je goed voorbereidt; vaak kun je de demonstratie maar een beperkt aantal keren herhalen. 
  • Ook je studenten kunt vragen een opname te maken van een demonstratie waarin ze een specifieke vaardigheid laten zien of een procedure uitvoeren.    

Ondersteuning

Denk eraan dat voor het opnemen van een demonstratie meestal meerdere camera's nodig zijn om vanuit verschillende hoeken te kunnen opnemen. Neem contact op met je video-coördinator om uit te vinden wat de mogelijkheden bij jouw faculteit zijn.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.