Universiteit Leiden

nl en

Science Skills Platform

Het Science Skills Platform is een veelzijdige, digitale vaardighedenleeromgeving voor alle docenten en studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Met de ruim 100 aanwezige vaardigheidsmodules kunnen studenten waar en wanneer ze maar willen vaardigheden trainen die ze tijdens hun studie tegenkomen. Docenten kunnen de modules integreren in hun onderwijs om studenten extra te ondersteunen. Al 4000 studenten maken inmiddels gebruik van het Science Skills Platform.

Doel en opzet

Het Science Skills Platform is gecreëerd om studenten vaardiger te laten afstuderen. Het ondersteunt studenten in hun (academische) ontwikkeling én hun voorbereiding op de arbeidsmarkt. Met behulp van een breed scala aan vaardigheidsmodules kunnen studenten met het platform flexibel en naar eigen behoefte werken aan de ontwikkeling van hun vaardigheden. Iedere module is opgebouwd uit vier delen waarmee studenten een deelvaardigheid kunnen leren kennen (theory), oefenen (practice), toepassen (how to) en beoordelen (checklist).

Hoe vervul je een voorzitterspositie tijdens een teamoverleg (samenwerken)? Hoe visualiseer je een dataset voor een presentatie (communiceren)? Hoe schrijf je de inleiding van een wetenschappelijk artikel (schrijven)? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen zijn op het platform te vinden.

Een student die een onderzoek gaat uitvoeren en dit vervolgens moet beschrijven kan bijvoorbeeld:

 • Met de theorie van de onderzoeksvraagmodule leren waarom het belangrijk is om een goede onderzoeksvraag te formuleren.
 • Met de quiz uit de kerndoelenmodule oefenen met het opsplitsen van een onderzoeksvraag in praktische kerndoelen
 • De stappenplannen uit de discussie-schrijfmodule volgen om een kritische reflectie te schrijven op de verkregen onderzoeksdata.
 • De checklist van de refereermodule gebruiken om te controleren of in het eindverslag correct verwezen is naar de gebruikte literatuur.

Het platform is gefinancierd door de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Leiden Teachers’ Academy. Het is ontwikkeld door het Science Skills Team bestaande uit Wybrigje de Vries, Lisann Brincker en Marjo de Graauw. Zij werken hierin voortdurend samen met docenten, studenten en student-assistenten.

Via het Science Skills Platform biedt je je studenten gemakkelijk extra ondersteuning bij het leren van vaardigheden. Doordat studenten hier zelfstandig mee aan de slag kunnen, gaat dit niet ten koste van tijd die je eigenlijk wilt besteden aan de vakspecifieke leerstof. Studenten kunnen zich hierdoor bijvoorbeeld beter voorbereiden op werkgroepen of jouw college. De beschikbare templates, stappenplannen en checklists geven studenten praktische handvatten bij het werken aan een opdracht. Gebruik van het platform is voor studenten op vrijwillige basis, zonder dat hier ECTS tegenover staan.

Docenten die het platform reeds gebruiken geven aan dat het de kwaliteit van eindproducten bevordert en het gemakkelijker is om:

 1. Binnen hun vak de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren.
 2. Studenten te begeleiden bij vaardigheidsopdracht(en).
 3. Effectievere feedback te kunnen geven door te verwijzen naar de modules.      

Hoe kun je het platform implementeren?

Het Science Skills Team heeft een uitgebreide toolkit ontwikkeld om docenten en studenten te ondersteunen bij het gebruik van het Science Skills Platform. Als docent kun je hiermee:

 • Vaardigheidsmodules selecteren die relevant zijn om te integreren in jouw college of vakspecifieke Brightspace-leeromgeving.
 • Digitale flyers aanbieden met daarin een overzicht van vaardigheidsmodules die aansluiten bij de opdracht(en) in jouw cursus (zie documenten rechterzijde).
 • Gestandaardiseerde feedback geven op opdrachten en  daarbij verwijzen naar relevante vaardigheidsmodules.

Het Science Skills Team helpt graag

Het Science Skills Team heeft al met veel docenten samengewerkt om een of meer vaardigheidsmodules voor het Science Skills Platform te ontwikkelen of in hun cursussen te implementeren. Het team helpt je graag om relevante vaardigheidsmodules te koppelen aan bestaand cursusmateriaal, maar kan je ook ondersteunen met hele vaardigheidsleerlijnen of het ontwikkelen van vaardigheidscolleges, -opdrachten, en -cursussen. Bij interesse kun je altijd contact opnemen met het skills team om het platform te leren kennen en de mogelijkheden te bespreken.

Tijdens je opleiding moet je als student allerlei vaardigheden toepassen, maar je krijgt helaas niet altijd uitleg over hoe je dat precies moet doen. Met het Science Skills Platform kun je tijdens je studie bewuster werken aan de ontwikkeling van jouw vaardigheden. Dat is niet alleen gunstig voor je studie zelf, het maakt ook de stap naar de arbeidsmarkt een stuk gemakkelijker.

Je kunt het platform gemakkelijk gebruiken tijdens zowel je bachelor- of masteropleiding wanneer jij daar behoefte aan hebt. Welk type ondersteuning relevant is, is namelijk afhankelijk van jouw persoonlijke ervaring en ontwikkeling. Je krijgt via Brightspace automatisch toegang bij de start van je studie en behoudt deze toegang gedurende je hele studie.

Omdat we intensief samenwerken met studenten, sluit iedere module nauw aan bij jouw belevingswereld. Je vindt hier steeds antwoorden op veelvoorkomende vragen, relevante voorbeelden, en gevisualiseerde verhalen van alledaagse onderwijssituaties. Het taalgebruik is laagdrempelig en we gebruiken opvallende iconen en interactieve afbeeldingen.

Wat kun je als student allemaal leren?
Het Science Skills Platform is heel veelzijdig. Via de homepage van het platform kun je zoeken naar onderwerpen die voor jou relevant zijn. In vrijwel alle vaardigheidsmodules vind je voorbeelden en tips die je kunnen helpen de kwaliteit van je eindwerk te verbeteren.

Je vindt er:

 • Een database met templates die je kunt gebruiken voor de uitwerking van onder meer een (studie)planning, data-management plan of een verslag.
 • Een ‘how-to’-overzicht waarin je kunt zoeken naar stappenplannen voor de uitwerking van opdrachten, zoals het formuleren van een onderzoeksvraag of het vormgeven van een wetenschappelijke poster.
 • Digitale flyers met een overzicht van modules die aansluiten bij opdrachten die je moet maken, zoals het schrijven van een literatuur-review.

Vragen?
Vragen over het Science Skills Platform? Neem dan gerust contact op met het Science Skills Team via skills@science.leidenuniv.nl.

Het platform is tijdens verschillende pilotstudies geëvalueerd onder ruim 550 bachelorstudenten. Tijdens deze pilots was het gebruik van het platform vrijwillig en niet direct van invloed op het eindcijfer. Zowel de eerstejaars- als de derdejaars bachelorstudenten van de Biofarmaceutische Wetenschappen als studenten van de Biologie minor Moleculaire Biotechnologie waren zeer enthousiast over het Science Skills Platform. Daarnaast voelden studenten zich vaardiger en haalden ze voor specifieke schrijfopdrachten hogere cijfers.

De ontwikkeling van het Science Skills Platform en de bijbehorende toolkitmaterialen staat niet stil. Door de modulaire opbouw van het platform kunnen er gemakkelijk nieuwe modules en materialen worden ontwikkeld die in de continu veranderende behoefte van docenten en studenten voorzien. Docenten of opleidingen die ideeën hebben, kunnen contact opnemen met het Science Skills Team.

Meer weten?

We geven jou en je collega's graag een rondleiding over het platform! Neem contact met ons op via skills@science.leidenuniv.nl om een afspraak in te plannen.

skills@science.leidenuniv.nl
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.